Test lesnih peletov na slovenskem trgu

V sodelovanju z Gozdarskim inštituom Slovenije je Zveza potrošnikov Slovenije, konec leta 2014 preverjala kakovost lesnih paletov, ki jih je mogoče kupiti v Sloveniji. Razlike med posameznimi ponudniki še vedno obstajajo, čeprav so manjše kot leto poprej.

Med najpomembnejšimi kazalniki kakovosti pelet so: vsebnost vode, delež pepela, mehansko obstojnost in gostoto nasutja pelet. Energetska oz. kurilna vrednost je za uporabnika manj relevanten podatek in je odvisna predvsem od vsebnosti vode. Evropski standard EN 14961-2 razvršča pelete v tri kakovostne razrede; A1, A2 in B. V posamezne kakovostne razrede se razvrzščajo še na podlagi porekla in izvora surovine ter podaja mejne vrednosti za vsebnost posameznih kemičnih elementov ter dodanih aditivov.

Najstrožji pogoji veljajo za kakovostni razred A1, kamor spadajo peleti najvišje kakovosti. Sledita razreda A2, ki dopušča manjša odstopanja npr. pri deležu pepela ter razred B, ki med drugim kot surovino dovoljuje tudi rabljen les ali lesne ostanke iz industrijske proizvoidnje. Če peleti ne dosežejo vseh v standardu opredeljenih mejnih vrednosti, jih ni mogoče uvrstiti v noben kakovostni razred.

Priporočila in smernice za nakup pelet:

  • Barva pelet ne pove veliko o sami kakovosti pelet.
  • Edina lastnost, ki jo lahko sami ocenimo je mehanska obstojnost – večji delež finega prahu in zdrobljenih pelet na dnu vreč e kaže na manjšo mehansko obstojnost.
  • Oznaka certifikata (npr. ENplus ali DINplus) zagotavlja, da ima proizvajalec vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti. Torej je verjetnost večja, da bo kakovost pelet ustrezala kakovostnemu razredu navedenemu na embalaži.
  • Čeprav ni obvezno navajanje posameznih parametrov kakovosti ne embalaži, se odločite raje za ponudnika, ki navaja več podatkov, tudi podatek o poreklu pelet in o samem proizvajalcu.
  • Vsi lesni peleti – ne glede na drevesno vrsto imajo podobno zgorevalno toploto Hs (prej zgornja kurilna vrednost), kurilnost se namreč razlikuje predvsem zaradi vsebnosti vode.
  • Gostota nasutja je pomembna predvsem zaradi volumna, ki ga zavzemajo 15 kg vreče, saj pomeni nižja gostota nasutja večji volumen 15 kg vreče.
  • Kakovost pelet naj bo prilagojena zahtevam proizvajalca kotla. V kolikor je zahtevana kakovost pelet A1, potem je smiselno poiskati ponudnika, ki zagotavlja tako kakovost.
  • Cena ne sme biti glavno oz. edino vodilo.
  • V kolikor se odločimo za novega (manj znanega) ponudnika pelet je smiselno najprej preveriti podatke na spletu in nato kupiti manjšo količino pelet ter spremljati delovanje kotla (količina pepela, proizvedena toplota,…) in šele nato kupiti zaloge pelet za daljše obdobje (celo kurilno sezono).

Na povezavi si lahko ogledate poročilo Gozdarskega inštituta Slovenije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.