Dogodki

Datum / Časdogodek
14. november, 2019 - 15. november, 2019
9.00 - 15.30
Šola projektnega managementa
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
15. november, 2019
9.00 - 15.00
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
28. november, 2019
9.00 - 14.30
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
29. november, 2019
9.00 - 14.30
NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
2. december, 2019 - 28. januar, 2020
12.00 - 17.30
PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
5. december, 2019
9.00 - 15.00
Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
31. januar, 2020
9.00 - 14.30
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
6. februar, 2020 - 2. junij, 2020
9.00 - 15.00
OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
12. februar, 2020 - 2. december, 2020
9.00 - 14.00
PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana