Dogodki

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

E-Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Celostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi


OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN


Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

[On-line interaktivni seminar] Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov