Dogodki

Datum / Časdogodek
1. oktobra, 2020 - 2. oktobra, 2020
9.00 - 15.30
Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme
6. oktobra, 2020
9.00 - 14.00
PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
8. oktobra, 2020
9.00 - 13.30
Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
13. oktobra, 2020 - 14. oktobra, 2020
9.00 - 15.30
Šola projektnega managementa
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
14. oktobra, 2020
9.00 - 15.00
Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
16. oktobra, 2020
9.00 - 14.30
SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
16. oktobra, 2020
9.00 - 13.00
Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
26. oktobra, 2020 - 4. novembra, 2020
17.00 - 19.30
E-Šola projektnega managementa
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
27. oktobra, 2020
9.00 - 14.30
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
4. novembra, 2020
9.00 - 15.30
Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
1 2