Dogodki

Datum / Časdogodek
26. september, 2019
9.00 - 14.30
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
26. september, 2019 - 27. september, 2019
9.00 - 15.30
Šola projektnega managementa
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
1. oktober, 2019
9.00 - 14.30
NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
11. oktober, 2019
9.00 - 15.00
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
17. oktober, 2019
9.00 - 14.00
PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
22. oktober, 2019
9.00 - 14.30
PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
24. oktober, 2019
9.00 - 14.30
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
8. november, 2019
9.00 - 15.00
OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana