Dogodki

Datum / Časdogodek
27. avgust, 2019
9.00 - 14.30
NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
28. avgust, 2019 - 29. avgust, 2019
9.00 - 15.30
Šola projektnega managementa
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
30. avgust, 2019
9.00 - 15.00
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
6. september, 2019
9.00 - 15.00
OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
11. september, 2019 - 9. november, 2019
9.00 - 14.00
PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
25. september, 2019 - 26. september, 2019
9.00 - 14.30
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
26. september, 2019
9.00 - 14.30
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana