Dogodki

[On-line interaktivna delavnica] PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

[On-line interaktivna delavnica] PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE


[Interaktivna on-line delavnica] Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov

[Interaktivna on-line delavnica] Ekonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov


[On-line interaktivni seminar] Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

[On-line interaktivni seminar] Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov


[On-line interaktivni seminar] Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje

[On-line interaktivni seminar] Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje


[On-line interaktivna delavnica] Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

[On-line interaktivna delavnica] Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta


[On-line interaktivni seminar] Nova GRADBENA ZAKONODAJA (GZ-1) in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov

[On-line interaktivni seminar] Nova GRADBENA ZAKONODAJA (GZ-1) in njen vpliv na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov


[On-line interaktivni seminar] SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve

[On-line interaktivni seminar] SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve


[On-line interaktivni seminar] Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1

[On-line interaktivni seminar] Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1


[On-line interaktivni seminar] Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim Zakonom o učinkoviti rabi energije

[On-line interaktivni seminar] Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim Zakonom o učinkoviti rabi energije


E-Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

E-Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme

12