V prvem trimesečju 2019 subvencioniranih 269 GWh elekrične energije

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3861 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v prvih treh mesecih 2019 znašala 268,8 GWh, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2019 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) – Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 31. 3. 2019 obsegala 3861 enot s skupno nazivno močjo 412,3 MW. Konec marca 2019 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi večje za 2 enoti glede na stanje konec leta 2018.

V prvih treh mesecih leta 2019 je bilo izplačano za 31,9 mio EUR podpor, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 8 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar – marec 2019 je znašala 118,5 EUR/MWh in je bila za 1 % manjša kot v enakem obdobju leta 2018. Razlog so nižje višine obratovalnih podpor v letu 2019 glede na leto 2018 zaradi 50 % višjih referenčnih tržnih cen v letu 2019.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar – marec 2019 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne ………………… 0,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 19,7 GWh,
  • sončne elektrarne …………….. 11,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 49,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne …………. 2,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 22,7 GWh,
  • vetrne elektrarne ……………… 0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,0 GWh,
  • elekrarne na biomaso ………… 5,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 41,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ………. 10,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 128,4 GWh,
  • druge naprave ………………… 0,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,2 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3-2018 je v obdobju 1-3-2019 zaradi netipičnih vremenskih razmer evidentiran 86 % porast proizvodnje iz sončnih elektrarn in 38 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn. Pri ostalih tipih elektrarn je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta evidentirano odstopanje v rangu – 23 % do + 23 %.

Glede na proizvodnjo v prvem trimesečju 2019 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 48 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 19 %, elektrarne na biomaso s 15 %, bioplinske enote z 8 % in hidroelektrarne z 7 %  deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila v prvem trimesečju 2019 prevladujejo sončne elektrarne z 37 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 34 %, elektrarne na biomaso s 16 %, bioplinske elektrarne z 8 % in hidroelektrarne z 4 % deležem vseh izplačanih podpor.

Urednik portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekEko sklad razširil nabor upravičencev za spodbude v skupne naložbe v stavbe s tremi ali več deli
Naslednji članekPohištvo, ki ga prilagajate svojim željam

Urednik portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.