22. april – Svetovni dan zemlje: Zemlja je naš dom. Vzemimo si čas in naredimo (vsak dan) kaj dobrega zanjo in za njene prebivalce.

22. april je svetovni dan Zemlje. Letos ga bomo praznovali že petinštiridesetič. Naš cilj je spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja, ker se zavedamo ranljivosti in enkratnosti planeta, na katerem živimo.

Svetovni dan Zemlje 2015

Leto 2015 je eno najrazburljivejših let v okoljski zgodovini. Je leto, v katerem se bosta združila gospodarska rast in trajnostni razvoj. Je leto, v katerem bodo svetovni voditelji sprejeli zavezujoči sporazum o podnebnih spremembah. To je leto, v katerem naj bi se državljani in organizacije odpovedali fosilnim gorivom in začeli vlagati v obnovljive vire energije. Pred nami so torej težke naloge, vendar se moramo zavedati, da sta od njihovih rezultatov odvisni prihodnost našega planeta in tudi blaginja ljudi. Ob svetovnem dnevu Zemlje se moramo tako vsi ljudje združiti in sprejeti odločitev za novo, pravo skupno pot.

Vpliv posledic podnebnih sprememb

Podnebne spremembe najbolj prizadenejo ljudi z nizkimi dohodki. Revščina je resen svetovni problem, saj po oceni Svetovne banke živi v državah v razvoju v absolutni revščini več kot milijarda ljudi. To so ljudje, ki preživijo z manj kot 1,25 USD na dan. Izkoreninjenje revščine po svetu je sicer mogoče, vendar le, če bi se vse države zavezale, da bodo zmanjšale izpuste ogljika. Tehnologijo za to imamo; vse, kar potrebujemo, je le volja.

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji višja, vlaganja v varstvo okolja manjša

Stopnja tveganja revščine v Sloveniji je bila v letu 2013 14,5-odstotna; to pomeni, da je pod pragom tveganja revščine živelo 14,5 % oseb. Glede na leto 2012 se je povečala za odstotno točko. V Sloveniji smo v letu 2013 namenili za varstvo okolja 379 milijonov EUR investicijskih sredstev ali 3,9 % manj kot v letu 2012. Glavni del teh investicij je bil namenjen za varstvo zraka in klime; v letu 2013 je znašal 35,4 %, v letu 2012 pa celo 53,6 %.


V zrak izpuščenih manj toplogrednih plinov, manjša tudi porabe vode iz javnega vodovoda

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so izpusti toplogrednih plinov v letu 2012 znašali 18.911 Gg ekvivalenta CO2,  to je 6,4 % manj kot v letu 1986 in za 2,8 % manj kot v letu 2011. Slovenija je znana po tem, da je bogata z vodnimi viri. Po količini vode je ena najbogatejših evropskih držav. Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da smo v letu 2013 porabili manj vode iz javnega vodovoda kot v letu 2012; gospodinjstva so je porabila za 7,5 % manj, poslovni subjekti pa za 3,2 %. Iz tega lahko sklepamo, da se čedalje bolj zavedamo pomembnosti vode za svoj obstoj in za obstoj planeta Zemlja.

Tudi količina odpadne hrane je čedalje manjša  

V letu 2013 je prebivalec Slovenije proizvedel povprečno 72,1 kg odpadne hrane ali 63,5 % manj kot v letu 2008 (197,4 kg na prebivalca).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.