Spremembe pri načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

Vgradnjo toplotnega števca za pripravo tople sanitarne vode na nivoju celotne večstanovanjske stavbe določa Energetski zakon. Ta zahteva velja v primeru, če se stavba oskrbuje s toploto iz daljinskega ogrevanja ali iz skupne kotlovnice. Podobna zahteva je tudi v starem, še veljavnem Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli iz leta 2010. Ta se nanaša le na stavbe z več kot osmimi posameznimi deli.

Za nove stavbe mora biti za vsako stanovanje vgrajen vodomer za hladno in za toplo vodo. Ta zahteva je določena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. Ta zahteva velja tudi pri rekonstrukciji stavb, če so dane tehnične možnosti. Določba je v veljavi od leta 2000.

Energetski zakon je leta 2008 določil, da morajo lastniki posameznih delov večstanovanjskih stavb s štirimi ali več posameznimi deli vgraditi merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela in sicer ločeno za ogrevanje prostorov in za pripravo tople vode. Enaka zahteva je tudi v novem energetskem zakonu iz leta 2014.

Osnutek novega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli ne določa obveznosti vgradnje vodomerov za toplo vodo, ampak samo povzema zakonsko določbo. V novem pravilniku bo jasno določeno, da se vodomer za toplo vodo za vsak posamezni del vgradi le v primeru, če topla voda v posamezni del vstopa na enem mestu in je vodomer možno vgraditi tako, da je dostopen iz skupnih prostorov.

Nov energetski zakon iz leta 2014 in nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli ne postavljata dodatnih zahtev glede vgradnje vodomerov za toplo vodo za posamezno stanovanje v primerjavi z zakonom iz leta 2008.

Vse zahteve o vgradnji delilnikov, tako za ogrevanje kot za toplo vodo se nanašajo samo na večstanovanjske stavbe s štirimi ali več stanovanji oziroma posameznimi deli.

Osnutek Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.