V prvem polletju leta 2016 izplačanih 76,7 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3899 proizvodnih enot s skupno močjo 416 MW je v prvem polletju 2016 znašala 541,8 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 0,1 mio EUR oziroma za 0,2 % manj podpor kot v enakem obdobju leta 2015.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) – Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 6. 2016 obsegala 3899 enot s skupno nazivno močjo 416 MW.

Trend višanja izplačil se je z letom 2016 stabiliziral, saj ni bilo novih vstopov v podporno shemo. Raven izplačil je sicer odvisna tudi od drugih faktorjev. V prvih seštih mesecih leta 2016 je bilo izplačano za 76,7 mio EUR podpor, kar je 0,2 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 4,6 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar – junij 2016 je znašala 141,7 EUR/MWh in je bila za 4,5 % manjša kot v enakem obdobju leta 2015. Razlog je večja proizvodnja hidroelekrarn in manjša proizvodnja sončnih elektrarn v drugem spomladanskem trimesečju 2016 glede na enako obdobje leta 2015.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar – junij 2016 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne …………………………………………………. 5,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 80,6 GWh,
  • sončne elektrarne ……………………………………………. 33,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 129,0 GWh,
  • bioplinske elektrarne ………………………………………….. 8,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 67,5 GWh,
  • elektrarne na biomaso …………………………………………10,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 74,9 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ………………………………………. 18,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 185,9 GWh,
  • vetrne elektrarne ………………………………………………… 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,1 GWh,
  • druge naprave ……………………………………………………. 0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,2 GWh.

V primerjavi s prvim polletjem leta 2015 tudi v prvi polovici leta 2016 ni opaziti izrazitega porasta ali padca deležev proizvodnje ali izplačil, kar je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu. Edini večji razliki sta manjša proizvodnja sončnih elektrarn in večja proizvodnja hidroelektrarn kot posledica vremenskih razmer v drugem četrtletju 2016.

Glede na proizvodnjo v prvem polletju 2016 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 34 % deležem, sledijo sončne elektrarne s 24 %, hidroelektrarne s 15 % in elektrarne na biomaso s 14 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi. Delež proizvodnje iz elektrarn na biomaso je bil v prvi polovici leta 2016 za 2,0 % večji kot v enakem obdobju leta 2015.

Glede na izplačila prevladujejo sončne elektrarne s 43 % deležem, SPTE naprave na fosilna goriva s 25 % deležem, sledijo elektrarne na biomaso s 14 % in bioplinske enote z 11 % deležem vseh izplačil. V prvem polletju 2016 so izplačila za proizvodnjo iz hidroelektrarn predstavljala 6,6 % vseh izplačanih podpor, kar je 1,7 % več kot v enakem obodbju leta 2015. Delež podpor za sončne elektrarne je bil v obdobju 1-6 2016 za 3,0 % nižji kot v obdobju 1-6 2015.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.