V letu 2014 stabilne maloprodajne cene električne energije za gospodinjstva in nižje cene za industrijske porabnike

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske končne odjemalce na letnem nivoju za leto 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 0,4 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 7,4 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil uradno strukturo cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za Slovenijo za leto 2014. 

Gospodinjski odjem 
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2014 znašala 160,24 EUR/MWh in je bila za 0,4 % višja kot leta 2013.

Poglavitni razlog za skoraj nespremenjene maloprodajne cene je znižanje postavke cene za dobavo energije, ki  se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev. Ta je v letu 2014 znašala v povprečju 58,5 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 3,2 %. Cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, se je v obdobju enega leta minimalno povišala in sicer v povprečju za 0,5 %. Postavka dajatve v energetiki pa se je v tem obdobju povišala v povprečju za 8,6 %.

V letu 2014 je delež cene za dobavo energije, v strukturi končne cene znašal 44,6 %, delež cene za uporabo omrežja pa 42,0 %. Delež dajatev v energetiki je znašal 11,1 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene. 


Industrijski odjem 

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2014 znašala 105,84 EUR/MWh in je bila za 7,4 % nižja kot leta 2013.

V tem segmentu je razlogov za znižanje maloprodajne cene več. Cena za dobavo energije v pristojnosti dobaviteljev je v letu 2014 znašala v povprečju 52,7 EUR/MWh in se je v obodbju enega leta v povprečju znižala za 10,0 %. Regulirana cena za uporabo omrežja je bila v tem obodbju nižja v povprečju za 2,3 %. Na znižanje maloprodajne cene je vplivalo tudi znižanje dajatev v energetiki, ki so se v enoletnem obodbju znižale v povprečju za 13,6 %. Prevladujoč vpliv v tem konktekstu ima znatno znižanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) za večje odjemalce na srednji in visoki napetosti od septembra 2013 dalje. Na letnem nivoju se je v letu 2014 glede na leto 2013 postavka dajatve v energetiki za končne porabnike tako v skupini ID znižala za 27 %, za porabnike skupine IE za 29 % ter za največje porabnike v skupini IF za 33 %.

V letu 2014 je delež cene za dobavo energije v strukturi končne cene znašal 60,7 %, delež cene za uporabo omrežja pa 26,6 %. Delež dajatev v energetiki je znašal 9,2 %, delež trošarine pa 3,5 % končne maloprodajne cene. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.