V letu 2014 nadaljnje znižanje maloprodajnih cen zemeljskega plina

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno leto 2014. Maloprodajna cena zemeljskega plina je v letu 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,70 EUR/Sm3 in je bila za 3 % nižja kot leta 2013. Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca pa je v letu 2014 znašala 0,50 EUR/Sm3, kar je 9,8 % manj kot leta 2013. Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje cene tržnega dela v strukturi cene, kot tudi nižje cene za uporabo omrežij.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno obdobje (januar – december) leta 2014.

Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2014 znašala 0,70 EUR/Sm3 oz. 18,54 EUR/GJ in je bila za 3,0 % nižja kot v letu 2013. Znižanje maloprodajne cene je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D2 (letna poraba od 20 do 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 4 %.

V opazovanem obdobju enega leta se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca cena dobave zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu s strani dobaviteljev, znižala za 3,8 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v letu 2014 znašal 62,8 %.

Omrežnina kot reguliran del v strukturi cene se je v obodbju enega leta znižala v povprečju za 6,3 %. Njen delež v strukturi končne cene je v letu 2014 znašal 28,0 %.

Cena dajatev se je v enem letu povišala za 6,0 %. Razlog za to je uvedba novega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE), ki od 1. julija 2014 znaša 0,00472 EUR na porabljen Sm3. Delež postavke dajatve je v letu 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 6,0 % končne maloprodajne cene.

S 15. aprilom 2014 je stopila v veljavo višja trošarina na zemeljski plin, ki znaša 0,00184 EUR/Sm3. Glede na leto 2013 se je trošarina v povprečju v letu 2014 povišala za 1,6 %.

Podrobnejše informacije glede strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so javno dostopne v statističnih časovnih vrstah.

Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2014 znašala 0,50 EUR/Sm3 oz. 13,21 EUR/GJ in je bila za 9,8 % nižja kot v letu 2013. Znižanje maloprodajne cene je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I1 (pod 1000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 13 %.

V opazovanem obdobju enega leta se je za povprečnega industrijskega odjemalca cena dobave zemeljskega plina znižala za 13,5 %. V strukturi končne cene pa je delež cene za dobavo plina v letu 2014 znašal 73,5 %.

Omrežnina se je v leta 2014 glede na leto 2013 v povprečju znižala za 6,7 %. Njen delež v strukturi končne cene je v letu 2014 znašal 13,5 %.

Na drugi strani se je postavka dajatve zaradi uvedbe novega prispevka OVE v obdobju enega leta povišala v povprečju za 7,2 %. Delež postavke dajatve je v letu 2014 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,5 % končne maloprodajne cene.

Trošarina za zemeljski plin se je v enakem obsegu kot za gospodinjske odjemalce povečala tudi na segmentu industrijskega odjema, tako da je bila v letu 2014 višja za 1,6 %. Podrobnejše informacije glede strukture cen zemeljskega plina za industrijske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so javno dostopne v statističnih časovnih vrstah.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.