V drugem četrtletju 2015 nižje cene zemeljskega plina za slovenske porabnike v industriji

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta povišala za 15 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 13 %.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje (april – junij) leta 2015.

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2015 znašala 0,81 EUR/Sm3 oz. 21,32 EUR/GJ in je bila za 14 % višja od maloprodajne cene v prvem četrtletju 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 15 %. Povišanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D1 (letna poraba do 20 GJ), kjer je bila končna cena višja za dobrih 23 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 2. četrtletju 2015 znižala za 2 % glede na 1. četrtletje 2015, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 8 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2015 znašal 49,0 %.

Omrežnina je bila v 2. četrtletju 2015 v povprečju višja za 47 % glede na prejšnje četrtletje (sezonski vpliv), v obodbju enega leta pa se je povišala za 59 %. Njen delež v strukturi končne cene je 2. kvartalu 2015 znašal 40,8 %.

S 1. januarjem 2015 se je za končne porabnike zemeljskega plina povišal prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki od 1. 1. 2015 znaša 0,00943 EUR na porabljen Sm3. Od leta 2015 se obračunavaše za 30 % višji prispevek za energetsko učinkovitost, ki znaša 0,0065 EUR na porabljen Sm3. Zaračunane dajatve so v 2. četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje ostale na enakem nivoju, v obodbju enega leta pa so bile višje za 45 %. Delež postavke dajatve je v 2. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 7,4 % končne maloprodajne cene.

Trošarina na zemeljski plin se v drugem kvartalu 2015 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v 2. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 2,8 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Industrijski odjem
Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v drugem četrtletju 2015 znašala 0,44 EUR/Sm3 oz. 11,66 EUR/GJ in je bila nižja za 3 % od maloprodajne cene v 1. četrtletju leta 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 13 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 13 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 2. četrtletju 2015 v povprečju znižala za 3 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 10 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2015 znašal 75,4 %.

Omrežnina je bila v 2. četrtletju 2015 v povprečju višja za 9 % glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je znižala za 6 %. Njen delež v strukturi končne cene je 2. kvartalu 2015 znašal 15,6 %.

Zaračunane dajatve so se glede na prejšnje četrtletje povišale za 5 %, v obodbju enega leta pa znižale za 25 %. Delež postavke dajatve je v 2. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 6,9 % končne maloprodajne cene.

Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta zaradi spremenjene metodologije (upoštevanje vračil oz. oprostitve trošarine za nekatere večje industrijske porabnike) znižala za 59 %. Delež trošarine je v 2. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 2,1 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.