Energetski računi za Slovenijo za leto 2010

Statistični Urad Republike Slovenije poroča, da je bila v letu 2010 oskrba z energijo iz proizvedenih energetskih virov 62-odstotna.

Pilotni projekt Računi fizičnih energetskih tokov
V letu 2013 je Statistični urad izvedel pilotni projekt Računi fizičnih energetskih tokov. Z energetskimi računi lahko spremljajo dobavo različnih energetskih proizvodov v gospodinjstva in gospodarstvo ter njihov izvoz in tako pomagamo nosilcem odločitev pri odločanju o oskrbi z energijo. Širše pa lahko z upravljanjem energetsko povezanih emisij zmanjšajo pritiske na okolje.

Podatke energetskih računov Urad prikazuje v tabelah energetske fizične oskrbe in porabe s prikazom tokov iz okolja v gospodarstvo, znotraj gospodarstva in nazaj v okolje. Zabeleženi so trije glavni energetski tokovi : iz naravnih virov (mineralni in energetski viri, lesna biomasa, drugi obnovljivi viri), iz proizvedenih energetskih virov (energetski proizvodi, ki se lahko uporabijo kot vir energije, npr. elektrika, toplota, biogoriva, …) in tok ostalih energetskih virov (izgube skozi transformacije, industrijski odpadki ter ostanki neenergetske rabe).

Oskrba z energijo iz naravnih virov v letu 2010 znašala eno petino
Statistični Urad poroča, da je domača oskrba z energijo prikazana s tremi energetskimi tokovi, ki predstavljajo vnos energije v gospodarstvo in gospodinjstva. Oskrba z energijo iz naravnih virov je v letu 2010 znašala okoli eno petino, tj. 21 % ali 92.028 TJ (terajouli). Največji delež celotne oskrbe so v letu 2010 predstavljali tokovi oskrbe iz proizvedenih energetskih virov, 62 % oziroma 275.215 TJ. Najmanjši delež, 17 % ali 77.853 TJ, je pripadal ostalim energetskim virom.

Poraba energije v letu 2010 največja v dejavnosti promet
V poročilu Statističnega urada lahko zasledimo, da podatki o porabi energije v letu 2010 kažejo, da je bil največji delež energije porabljen v dejavnosti promet, 21 %. Enak delež energije, približno ena petina, je bil vrnjen v okolje s transformacijami pri proizvodnji električne in toplotne energije ter z izgubami. 18 % energije je bilo izvožene. V proizvodnih dejavnostih je bilo skupaj porabljenih 15 % energije, gospodinjstva so porabila približno enak delež, 14 %. Poraba v storitvenih dejavnostih je bila v letu 2010 7 %. Najmanjša je bila lastna raba in izgube, 3 %.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.