Elektrika se počasi vrača v domove

Zaradi obilnega sneženja in predvsem žleda, ki je v začetku tega meseca povzročil številne izpade električne energije na področju celotne države, so v zadnjih dneh ekipe električarjev na terenu intrenzivno odpravljale okvare. Elektro Slovenija v rekordnih 48 urah ponovno vzpostavil dajnovodno povezavo Beričevo-Podlog. Po vsej državi je brez oskrbe z elektriko še okoli 11.000 odjemalcev, največ na distribucijskem področju Elektra Ljubljane. Razmere se stabilizirajo, vendar novo nevarnost predstavljajo mogoča poplavljanja rek in potokov. Prizadetim lahko pomagate s prostovoljnimi prispevki.

Elektro Slovenija

Potem ko je bilo sredi prejšnjega tedna ugotovljeno, da je na izpadlem 220 kV daljnovodu Beričevo – Podlog poškodavan zgolj en steber na Kozjaku, so ekipe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ELES izdelale novo konstrukcijo in že v petek popoldne, v rekordno kratkem času v obratovanje ponovno priključili daljnovod. Po 48 urah neprestanega dela je bil ponovno stabiliziran  elektroenergetski sistem RS in osrednji Sloveniji, ki je bila do tedaj odvisna le od novozgrajenega 400 kV daljnovoda Beričevo-Krško, zagotovljen drugi napajalni vod preko daljnovodne povezave Beričevo – Podlog.

Elektro Ljubljana
Na distribucijskem območju je brez napetosti še okoli 300 transformatorskih postaj. Oskrba z električno napetostjo je motena pri približno 9.000 odjemalcih na območjih Vrhnike, Cerknice, Logatca, Žirov, Kamnika, Domžal, Litije, Grosuplja, Kočevja, Ribnice in Dobrepolja. Ponoči so ekipe Elektra Ljubljana uspele priklopiti na omrežje RTP Logatec in RTP Cerknico ter zagotoviti oskrbo z električno energijo odjemalcem v ožjem jedru Logatca in Cerknice. Vse razpoložljive ekipe in tuji izvajalci še vedno odpravljajo napake. Zaradi odročnih in težko dostopnih območij potekajo odprave okvar počasneje. 


Elektro Primorska

Na distribucijskem območju je brez napajanja še preko 130 transformatorskih postaj oz. okoli 1100 odjemalcev električne energije na postojnskem, pivškem in goriškem območju. V okvari je 110 kV daljnovod Idrija Cerkno. Največje težave so na Vojskarski planoti in na območju Idrskih Krnic, kjer je konec tedna zapadlo 70 cm snega. Sneg onemogoča dostop do poškodovanih daljnovodov in nizkonapetostnega omrežja. Začasno napajanje z električno energijo poskušajo terenske ekipe zagotoviti s pomočjo agregatov in začasno sanacijo nizkonapetostnega omrežja. Priključenih je okoli 100 agregatov. Na podlagi prve ocene škode je poškodovanih ali uničenih približno 300 km omrežja. Prve grobe ocene škode nakazujejo, da bo za sanacijo okvar potrebnih približno 12,5 mio EUR.

 
Elektro Maribor

Na distribucijskem območju je brez napetosti okoli 900 odjemalcev v okoli 120 transformatorskih postajah. Težave so predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric, ki jih pokrivajo RTP Ruše, Sladki vrh, Rače, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice. Prva groba ocena škode je ocenjena na okoli 10 mio EUR.

 

Elektro Celje

Na distribucijskem območju Elektra Celja je dopoldne bilo brez napajanja iz omrežja še 5 odjemalcev oz. 2 transformatorski postaji na področju Šaleške in Savinjske doline. Na siršem Celjskem, Krškem in Koroškem območju je že urejeno napajanje do vseh transformatorskih postaj. Za vzpostavljanje ponovnega napajanja je nameščenih 28 agregatov, s katerimi se napaja 54 transformatorskih postaj.

 

Elektro Gorenjska 

Na distribucijskem območju Elektro Gorenjske so čez vikend razmere umirile, žled je popustil, do novih okvar pa ni prišlo. Ekipam na terenu je konec tedna uspelo oskbeti vse odjemalce, tudi s pomočjo 8 nameščenih agregatov. Največ težav pri popravilu napak na omrežju povzročajo težko dostopni tereni, predvsem dolina Kokre do Jezerskega, del Poljanske doline ter odmaknjeni visokogorski kraji na Gorenjskem. Nekatere ceste so zaradi podrtega drevja neprevozne. Prvi podatki s terena kažejo, da je poškodavnih približno 460 km elektroenergetskega omrežja, od tega 260 km na nizko napetostnem in 180 km na srednje in visoko napetostnem omrežju. Klub temu, da ima Elektro Gorenjska več kot 60 % omrežja pod zemljo v kabelski podzemni izvedbi, groba ocena stroškov na omrežju že presega 0,5 mio EUR. Ocenjuje se, da lahko ta znaša tudi preko 2,5 mio EUR.

 
Na terenu gasilcev, predstavniki civilne zaščite in vojske

Pri odpravljanju posledic ledene ujme je od 31. januarja do danes na terenu posledice škode pomagalo odpravljati okoli 35.000 operativnih in prostovoljnih gasilcev z več kot 5.600 gasilskimi vozili in ostalo opremo. Angažiranih je bilo še okoli 10.000 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem delavcev javnih energetskih, cestnih in telekomunikacijskih služb. Na terenu je delovalo 430 pripadnikov Slovenske vojske s pripadajočo tehniko. Konec tedna so s šestimi oklepnimi vozili Valuk zagotavljali tudi prevoz ljudi na ogroženih območjih na Gorenjskem.

 

Povečana poplavna ogroženost
Zaradi podrtega drevja in električnih drogov ostajajo zaprte številne ceste po državi. Nekatere ceste so zaprte tudi zaradi poplav. Po podatkih Ministrstva za obrambo je ostalo neprehodnih več kot 6.400 kilometrov gozdnih poti, od tega 300 kilometrov, ki povezujejo vasi. Po napovedih Agencije RS za okolje bodo v torek reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ponovno močneje porasle. Pri tem lahko poplavijo reke Vipava in njeni pritoki, manjše reke na Goriškem, reka Reka in Kolpa. Manjša razlivanja ob strugah so možna tudi na območju Cerkljanskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja ter na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Poplavljene površine ob Ljubljanici in Krki se bodo v torek še povečale, prav tako ojezerjene površine na območjih kraških polj Notranjskega in Dolenjskega krasa.


Opozorila za odjemalce

Distribucijska podjetja odjemalce opozarjajo k previdnemu ravnanju in izogibanju nevarnim območjem. Kablovodi so pod napetostjo in se jih v nobenem primeru ni varno dotikati ali ob njih izvajati spravilo lesa. Ljudje naj sami ne poskušajo odstranjevati poškodovanih žic, kablov ali drogov, ampak naj počakajo na strokovno usposobljeno osebje. Agregate za rezervno napajanje se zaradi nevarnosti zastrupitve ne sme uporabljati v zaprtih prostorih.

 

Prostovolje prispevke zbirata Rdeči Križ in Karitas 
Za pomoč prizadetim družinam in posameznikom, ki so utrpeli posledice snežne ujme z žledom sta Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas organizirala zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov.

  • v okviru akcije “Zima 2014” prispevke nakažete na: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0310 0111 1112 208, sklic: 00 937054, BIC banke: SKBASI2X, Koda namena: CHAR.
  • V okviru akcije “Ledena ujma” prispevke nakažete na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: 00 6238; BIC banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR.

Uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, Si.mobilovi, Tušmobilovi in Debitelovi uporabniki lahko prispevajo prostovoljne prispevke s poslanim SMS s ključno besedo ZIMA na številko 1919 in prispevate 1 € ali ZIMA5 ter KARITAS5 in darovali boste 5 €.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.