Sejem Energetika in Terotech – Vzdrževanje uradno odprt

Državni sekretar mag. Klemen Potisek je danes uradno odprl mednarodna strokovna sejma Energetika in Terotech-Vzdrževanje. Ministrstvo za infrastrukturo je tudi letos častni pokrovitelj obeh sejmov na celjskem sejmišču.

V slavnostnem govoru je mag. Klemen Potisek izpostavil, da so se na področju energetike v zadnjem desetletju v Sloveniji zgodile korenite spremembe, ki od nas zahtevajo temeljito prilagoditev načina dela, kakor tudi razumevanja vloge energetike v družbi. “Dejstvo je, da mora energetika v svojem najširšem pomenu zagotavljati storitve za gospodarstvo in državljane ter obenem izhajati iz domačih danosti in prednosti ter interesov države,” je dejal. 

In ob tem poudaril, da pomeni usmeritev Slovenije k trajnostni/sonaravni gospodarski rasti spodbujanje konkurenčnega, gospodarnega, zelenega oziroma nizkoogljičnega gospodarstva, ki ne zmanjšuje priložnosti prihodnjih generacij, da bi uresničevale svoje življenjske potrebe. 

“Eden najpomembnejših strateških ukrepov vlade v obdobju 2014-2020 je zagotovo energetska prenova stavb, ki ima izjemen multiplikativni učinek na domače gospodarstvo. Z učinkovitejšo rabo energije znižujemo stroške energije, zmanjšujemo energetsko odvisnost in obenem emisije toplogrednih plinov. Hkrati pa ukrepi spodbujajo delovno intenzivne dejavnosti in so torej močan vzvod za ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem tudi generator rasti BDP. Povečan obseg naložb pomeni povečano povpraševanje v panogah, ki dobavljajo proizvode in storitve za energetsko prenovo stavb, te pa so izjemno soodvisne z ostalimi gospodarskimi panogami,” je dejal državni sekretar.

 

V okviru finančne perspektive 2014-2020 smo se zavezali, da bomo prenovili 9 mio m2 površin stavb, s čimer je mišljeno 6 mio m2 stanovanjskih stavb, 1,3 mio m2 stavb v storitvenem sektorju in  1,8 mio m2 javnih stavb. Za omenjene cilje je namenjenih 115 mio EUR nepovratnih sredstev in 50 mio EUR povratnih sredstev, omenjena prenova pa bo predvidoma znižala emisije toplogrednih plinov za 60 % glede na leto 2005 in emisije prašnih delcev za 20 %. Ocenjena vrednost celotne naložbe v energetsko prenovo (javni in zasebni sektor) znaša 3,2 mrd EUR, od tega bo 340 mio EUR predstavljal javni sektor.
 
Prve razpise za energetsko prenovi stavb bo ministrstvo izvedlo aprila za javni sektor in maja 2016 za občine. »S sofinanciranjem energetske prenove stavb bomo tudi spodbudili prepotrebno investicijsko dejavnost v gradbenem sektorju,« je na koncu slavnostnega nagovora izpostavil državni sekretar mag. Klemen Potisek.

Ministrstvo za infrastrukturo se letos predstavlja na Celjskem sejmu. Na razstavnem prostoru v hali K je poudarek na energetski prenovi stavb. V ta namen bo tam ves čas sejma odprta Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.