PZS: Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov

Planinska zveza Slovenije s koncem januarja 2019 zaključuje projekt Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov. Komunikacijski projekt je sofinanciral Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Namen je bil predvsem izboljšanje ozaveščenosti in informiranosti o možnostih za energetske in okolje izboljšave tako planinskih koč kot vseh ostalih objektov, v katerih živimo in delamo.
Projekt je vseboval dve glavni usmeritvi oz. ciljni skupini, lastnike oz. upravljavce planinskih koč in objektov nasploh in mladino. Izvedli so zastavljene aktivnosti:

  • Nadgradnja delovanja Svetovalne pisarne PZS: za brezplačno svetovanje sta bila na voljo svetovalec za področje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter svetovalec za področje ravnanja z odpadno vodo, oskrbe z vodo, ravnanja z odpadki in ravnanja z živili. Skupno je bilo vključeno čez 20 planinskih koč, ki so prejele nasvet enega od svetovalcev. Izvedli smo tudi Seminar za gospodarje planinskih koč.
  • Razširjeni energetski pregled: pregled pomeni poglobljen pregled objekta, ki poleg energetskih vidikov vključuje tudi ekonomske kazalce za načrtovane ukrepe. Tak pregled predstavlja podlago za sprejemanje boljših odločitev o investicijah v objekt. V okviru projekta so bili zdelani trije razširjeni energetski pregledi in sicer za Vojkovo kočo na Nanosu, Kočo na Hlevišah in Planinski dom na Sviščakih.
  • Energetsko knjigovodstvo: Izdelana je bila platforma za energetsko in okoljsko knjigovodstvo, katerega namen je boljša preglednost nad porabljeno energijo in ostalimi viri. S podatki za daljše časovno obdobje lahko lažje analiziramo in spremljamo porabo in načrtujemo primerne ukrepe za zmanjšanje porabe. Za planinska društva s planinskimi kočami je uporaba aplikacije brezplačna.


Ozaveščanje in izobraževanje mladih:

  • Pohodni eko tabor za mlade: Tabor je potekal 9.-11. julija 2018 v Karavankah. Udeležilo se ga je 12 mladih iz 7 različnih planinskih društev. Na taboru so si mladi podrobneje ogledali Valvasorjev dom pod Stolom, kjer je bilo izvedeno tudi predavanje o energetski učinkovitosti. Poleg te so si ogledali in med seboj primerjali koče in energetsko ter okoljsko učinkovitost še Prešernovo kočo na Stolu, Dom pri izviru Završnice in Roblekov dom na Begunjščici. Za prevoz na tabor in nazaj je skupina uporabila javni prevoz (vlak in avtobus).
  • Aktivnost na planinskih taborih z dvodnevnim pohodom na planinsko kočo: pet prijavljenih planinskih društev (PD Ajdovščina, PD Piran, PD Sežana, PD Ljubljana Matica in PD Domžale) je v okviru poletnih planinskih taborov izvedlo delavnico oz. drugo aktivnost o energetskih in okoljskih vplivih planinskih koč. Hkrati so izvedli tudi spanje na kočah, kjer so si pobliže ogledali delovanje koč ter energetske in okoljske značilnosti.
  • Natečaj za kreativni izdelek: Na natečaj PZS na temo planinskih koč ter energetski učinkovitosti in vplivov na okolje se je odzvalo več planinskih društev. Nagrajeni so bili izdelki 5 planinskih društev oz. planinskih skupin, ki delujejo v teh društvih in sicer: PD Fram, PD Vitanje, PD Vrhnika, PD Slivnica pri Celju in PD Kamni. Izdelki so bili zelo kreativni in raznovrstni, od risb, plakatov, do spisov in celo pesmi.
  • Planinski izleti z ogledom planinske koče: Nagrajena planinska društva so v januarja 2019 izvedla planinske izlete, na katerih so obiskali tudi planinsko kočo. Kočo so si podrobneje ogledali in se skupaj z mentorji pogovorili o vplivih koč na okolje.
  • Komunikacijske aktivnosti: Nadgrajena je bila spletna stran www.eko-objekti.pzs.si , izdana zgibanka Kako koča vpliva na okolje? In zgibanka Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov ter plakat o Svetovalni pisarni PZS.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.