Pravilnik o metodah za izračun prihrankov energije pripravljen za medresorsko usklajevanje

Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave “Pravilnika o metodah za izračun prihrankov energije”, ki je potekala od 9. junija do 5. julija 2015. Dopolnjen pravilnik bo po medresorski uskladitvi potrdil minister in ga posredoval za objavo v Uradnem listu RS najkasneje v septembru 2015.

Na podlagi 320. člena  Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko EU kohezijskega sklada.

Z novim “Pravilnikom o metodah za izračun prihrankov energije” se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, nekatere metode so nadgrajene in dopolnjene, nekatere pa so bile umaknjene, ker niso bile skladne z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Novi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije bo nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 4/10 in 62/2013).

Predlog pravilnika je bil v javni obravnavi, ki je potekala od 9. junija do 5. julija 2015. V javni obravnavi je bilo prejetih skupaj 42 pripomb s strani 10 pripombodajalcev. Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave, ki so objavljeni tukaj.

Glede na prejete pripombe zainteresirane javnosti je bil pravilnik v skladu s strokovnimi argumenti ustrezno dopolnjen in posredovan v medresorsko usklajevanje. Usklajen pravilnik bo potrdil minister ter ga posredoval za objavo v Uradnem listu RS najkasneje v septembru 2015.

Podrobnejše informacije

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.