Podatki o letni energetski statistiki za Slovenijo za leto 2012

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je končna poraba energije v Sloveniji v letu 2012 znašala 4959 ktoe*, kar je za slaba 2 % manj kot v letu 2011.

Po preučitvi podatkov, ki jih je izdal Statistični urad Republike Slovenije lahko ugotovimo, da se je končna poraba energije v Sloveniji v letu 2012, v primerjavi z letom 2011, zmanjšala za slaba 2 %. Najbolj se je zmanjšala poraba zemeljskega plina (za 5 %), trdnih goriv (za 4 %) in toplote (za 4 %). V istem obdobju se je povečala poraba geotermale in solarne toplote (za 9 %) in obnovljivih virov energije (za 2 %).

Statistični urad RS poroča, da smo v Sloveniji v letu 2012 skoraj polovico končne energije porabili v obliki naftnih proizvodov. Njihova skupna poraba se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za 2 %. Med proizvodi se je najbolj zmanjšala poraba ekstra lahkega kurilnega olja (za 18 %). Za 8 % se je zmanjšala tudi poraba motornega bencina. V istem obdobju se je poraba dizelskega goriva povečala za 5 %.

Drugi največji delež (22 %) v končni porabi energije v letu 2012 je imela poraba električne energije. S tretjega mesta pa je poraba obnovljivih virov energije (12 %) prvič izpodrinila zemeljski plin (11 %).To je vsekakor dobra novica, saj nakazuje porast obnovljivih virov energije tudi v Sloveniji.

V strukturi končne porabe obnovljivih virov energije je v letu 2012 prevladovala lesna biomasa (89 %), na drugem mestu pa je bila poraba biogoriv (9 %).

* Razlaga enote ktoe: Tona ekvivalentne nafte (toe) je enota, ki izraža količino sproščene toplote pri zgorevanju ene tone nafte. Toe je računska enota, ki se uporablja v glavnem za prikazovanje rabe energije v energetskih bilancah. 1.000 toe = 1 ktoe = 41,868 TJ.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.