Petrolove energetske rešitve v javnem in komercialnem sektorju z zagotovljenim prihrankom

Z dobavo energentov ter upravljanjem z energijo in vodnim krogom pomagamo mestom, da poskrbijo za prebivalce, mestne in druge javne ustanove, javne gospodarske družbe in ostale deležnike. Mesta so največji porabniki energije, zato so ključna pri izvajanju projektov energetske učinkovitosti, ekonomični uporabi obnovljivih virov energije in okoljskih projektih. So ključen dejavnik pri prehodu v trajnostno vzdržen način delovanja sodobne družbe.

»Petrolovi strokovnjaki smo tu prisotni z znanjem, izkušnjami in dosežki. Naše rešitve vključujejo proizvodnjo, distribucijo in dobavo energije in vode. Z ekonomičnim načrtovanjem gradnje oz. obnove energetskih sistemov, sistemov javnih razsvetljav, oskrbe s pitno vodo ter stavb in optimizacijo njihovega obratovanja v realnem času skrbimo za učinkovitost. Kupcem s svojim delovanjem omogočamo trajnostni razvoj in pomembno vplivamo na spreminjanje družbenih vrednot. Z inovativnimi poslovnimi modeli in rešitvami pa smo pomemben del krožnega gospodarstva,« pove JožeTorkar, direktor Energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju.

Več kot 18 let izkušenj v energetskem pogodbeništvu v procesu od ideje do rešitve

Z več 18-letnimi izkušnjami v energetskem pogodbeništvu smo pionirji v regiji. Predstavljajo ga poslovni modeli, katerih skupni cilj je naročniku zagotoviti doseganje postavljenih ciljev, to je znižanje stroškov za oskrbo z energijo, oskrba z energijo v določeni količini in kakovosti ali/in povečanje udobja v prostorih. Bistveno je, da Petrol s pogodbo zagotovljene učinke jamči z različnimi jamstvi, npr. s finančnim instrumentom, z zadržanimi plačili, ali najpogosteje: s plačevanjem storitev iz prihrankov v pogodbeni dobi – v tem primeru je plačilo neposredno odvisno od tega, ali  dejansko dosežemo prihranek ali ne. Energetsko pogodbeništvo je primerno za vse vrste uporabnikov: javni sektor, industrijo, izvajalce javnih gospodarskih služb in lastnike večstanovanjskih stavb. Modeli se lahko uporabijo povsod, kjer je možno doseganje ekonomsko upravičenih prihrankov z uvedbo ukrepov, torej  na stavbah, ki jih energetsko prenovimo, na sistemih infrastrukture (na javni razsvetljavi, vodovodnih sistemih, na sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja …) ter v tehnoloških procesih (na primer pri oskrbi s komprimiranim zrakom, paro, proizvodnji …).

LinkedIn energetske rešitve

Izredni rezultati v Mestni občini Kranj

Prvi projekt energetskega pogodbeništva v Sloveniji, ki je bil izpeljan v Mestni občini Kranj, se je zaključil z izrednimi rezultati: v 15 letih smo na devetih pogodbenih objektih prihranili za tri leta porabe toplote iz referenčnega leta, v 10 letih smo na pokritem olimpijskem bazenu prihranili 56 % primarne rabe fosilnih goriv in vsa leta je bilo obratovanje naprav nemoteno.

Projekti celovite sanacije objektov

Dobre izkušnje omenjenega projekta in še nekaterih drugih izvedenih projektov (npr. na Univerzi v Mariboru, na ZPO Celje in v Občini Brda), razvoj zakonodaje in kohezijska sredstva, ki so na voljo za tovrstne projekte, so v zadnjih dveh letih povzročila izredno rast na tem področju. Danes se pretežno izvajajo projekti celovite energetske sanacije objektov, kjer se na objektih obnovijo tudi strehe, fasade in stavbno pohištvo in ne zgolj energetski sistemi.

Skrbimo za nadzor in upravljanje ter zagotavljamo prihranke

»Danes upravljamo z energijo v več kot 300 stavbah, ki imajo skupaj preko 870.000 m2 površine, kar je ekvivalent približno 250 poslovnim stavbam Petrol d.d. na Dunajski. Poskrbimo za to, da uporabniki objekta ob enakem ali boljšem udobju pravilno uporabljajo nove naprave oziroma sisteme (npr. uvedeni ustrezni urniki ogrevanja, jakost razsvetljave prilagojena načinu uporabe, temperature in kakovost zraka v prostorih ustrezno nastavljene, itd) in pa, da so novi sistemi oziroma naprave pravilno vzdrževane. Zato poskrbimo za primeren nadzor in upravljanje teh sistemov in naprav. V primerih energetskega pogodbeništva za ta dela v pogodbeni dobi (tudi do 15 let)  poskrbi izvajalec, ki tudi jamči, da so prihranki v resnici doseženi. Cilj je omogočiti naročniku dogovorjeno udobje v objektu v času, ko ga potrebuje, z optimalnimi stroški in okoljsko obremenitvijo,« pove Robert Ostrelič, produktni vodja sistemov Energetskega in okoljskega upravljanja v javnem in komercialnem sektorju.

Energetsko učinkovito osvetljevanje javnih površin

Na področju sistemov javne razsvetljave po principu zagotavljanja prihrankov električne energije smo obnovili razsvetljavo v 15 občinah v regiji. Ponujamo in izvajamo ekonomično obnovo ter upravljanje sistemov učinkovite razsvetljave za zmanjšanje rabe energije, kot tudi zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in drugih okoljskih obremenitev. Mestom in regijam pomagamo do osvetljevanja javnih površin na energetsko učinkovit način in pri digitalizaciji svetlobne infrastrukture. Osvetljujemo javne površine za zagotavljanje prometne in splošne varnosti ter svetlobnega udobja za uporabnike javnih površin z visoko stopnjo energetske učinkovitosti in zmanjševanjem svetlobnega onesnaževanja. »Z uporabo sodobnih IKT tehnologij omogočamo razvoj in uporabo novih storitev za uporabnike javne infrastrukture in storitev kot npr.: nove storitve urejanja mirujočih in dinamičnih prometnih tokov v mestu, nove storitve nadzora in varovanja splošne javnosti, povezava in prenos podatkov za ostalo infrastrukturo javnih služb,« razloži Marijan Kremžar, produktni vodja Sistemov učinkovite razsvetljave.

Avtor: mag Blaženka Pospiš Perpar

Matjaž Lesjak

Urednik portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekKlikpro – mobilna banka, ki vam olajša poslovanje
Naslednji članekAli Slovenija potrebuje sežigalnico odpadkov?
Matjaž Lesjak

Urednik portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.