Ljudje smo del narave in naša blaginja je odvisna tudi od njene ohranjenosti

Količina v Sloveniji nastalih odpadkov se z leti povečuje, odpadki iz plastike med njimi sicer predstavljajo sorazmerno majhen delež (v 2016: 1,1 %), vendar so velik okoljski problem. V letu 2016 se je reciklirala le dobra tretjina odpadkov iz plastike.

5. junija je svetovni dan varstva okolja, ki ga vsako leto na pobudo OZN zaznamujemo po vsem svetu že od leta 1972. Tema letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je »Onesnaževanje s plastiko«. Namen letošnjega dneva je osveščati javnost o okoljski problematiki, predvsem o škodljivosti onesnaževanja okolja z različnimi vrstami odpadkov, med katere sodi tudi plastika. 

5,5 milijona ton odpadkov 
Toliko odpadkov je v letu 2016 nastalo v Sloveniji, od tega je bilo skoraj milijon ton komunalnih odpadkov. Desetina vseh v 2016 v Sloveniji nastalih odpadkov je nastala v gospodinjstvih, torej tam, kjer lahko vsak posameznik z odgovornim ravnanjem pripomore k zmanjševanju odpadkov in ohranjanju narave 

Odpadna plastika
Eden večjih ekoloških problemov v zadnjem času je onesnaženje okolja z odpadki iz plastike: z odpadno plastično embalažo in z drugo odpadno plastiko, ki nastaja v gospodinjstvih ter v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. 

V letu 2016 je nastalo 59.000 ton odpadkov iz plastike, kar je bila sicer za 19 % manjša količina kot v letu 2015, vendar za 12 % večja kot pred desetimi leti. V celotni količini v 2016 v Sloveniji nastalih odpadkov so sicer odpadki iz plastike predstavljali razmeroma majhen delež, le 1,1 %. 
Največ odpadkov iz plastike je nastalo v storitvenih dejavnostih, 49 %; v proizvodnih dejavnostih jih je nastalo skoraj 46 %, v gospodinjstvih pa le malo več kot 5 %. 

Odpadki iz plastike se tudi uvažajo in izvažajo. V letu 2016 jih je Slovenija uvozila 105.000 ton, izvozila pa 51.000 ton (polovico manj, kot jih je uvozila). 
 
Ravnanje z odpadki iz plastike 
V letu 2016 se je v Sloveniji 35 % odpadkov iz plastike recikliralo, 6 % teh odpadkov se je sežgalo, malo več kot 2 % sta se odložila na odlagališčih odpadkov, preostanek teh odpadkov pa se je začasno skladiščil ali obdelal po postopkih predobdelave in čaka na nadaljnjo predelavo. 

Podatki torej kažejo, da se stanje, povezano z nastajanjem odpadkov iz plastike in z ravnanjem z njimi, z leti izboljšuje. To kaže, da smo ljudje okoljsko čedalje bolj ozaveščeni in da so bili ukrepi na tem področju pravilni. 

Voda in naš odnos do nje
Vsi vemo, da brez vode ni življenja, da je pitna voda življenjsko pomemben dejavnik. Poleg tega je voda tudi osnovni dejavnik človekove blaginje na splošno. Pomembno se je vsega tega zavedati in z vodo preudarno in odgovorno ravnati.

V letu 2016 je bilo načrpanih 161,8 milijona mvode. Kar 99 % te vode je bilo načrpane iz podzemnih virov, preostali 1 odstotek pa iz površinskih voda. Od celotne količine vode, ki je bila v letu 2016 načrpana za javni vodovod, so gospodinjstva porabila 78,6 milijona m3 ali približno toliko kot v letu 2015.  

Največ vode iz javnega vodovoda je bilo v letu 2016 dobavljene gospodinjstvom v osrednjeslovenski statistični regiji (22,7 milijona m3), najmanj pa gospodinjstvom v zasavski statistični regiji (1,1 milijona m3).

Izguba vode v omrežju se je v 2016 glede na leto 2015 zmanjšala za 2,9 %, vendar je bila še vedno precejšnja (v 2016 se je namreč v omrežju izgubilo kar 45 milijonov m3 vode).

Odpadne vode
V letu 2016 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 200,6 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora; 69 % odpadnih voda je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov prečiščenih v čistilnih napravah, preostalih 31 % pa je ostalo neprečiščenih. V gospodinjstvih je v letu 2016 nastalo kar za 15 % manj odpadne vode kot v letu pred tem. 
  
Stanje se izboljšuje
Tudi pri ravnanju z vodo je viden napredek: poraba vode v gospodinjstvih se ne povečuje; količina odpadne vode se zmanjšuje; delež odpadne vode, ki se pred izpustom iz kanalizacijskega sistema prečisti, pa se veča; izgube vode v samih omrežjih se manjšajo. 

Kljub temu je na področju varstva okolja in ravnanja z vodo in odpadno plastiko še kar nekaj izzivov, s katerimi se bo treba spopasti v prihodnjih letih. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.