Lek izboljšal vse bistvene kazalnike okoljske učinkovitosti

Lek, član skupine Sandoz, je pregled ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov svojega poslovanja predstavil v pravkar objavljenem Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014.

Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz, je ob objavi rezultatov trajnostnih kazalnikov poslovanja izpostavil: »Naš razvoj je bil tudi v preteklem letu celovit, usmerjen k ekonomsko, družbeno in okoljsko odgovornemu poslovanju. Na vseh lokacijah smo nadaljevali naložbe in izboljšave.« V dvanajstih letih je tako Novartis v Sloveniji v razvoj ter posodabljanje in širitev proizvodnih zmogljivosti vložil že 1,6 milijarde evrov.

Lek, član skupine Sandoz, je zaradi načrtnega in sistematičnega vlaganja v razvoj, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih trinajstič prejel priznanje TOP 10 Izobraževalni management. Podaljšal je tudi stalni certifikat Družini prijazno podjetje in s tem potrdil svoje prizadevanje za delovno okolje, ki omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Za naložbe v varovanje okolja je Lek, član skupine Sandoz, namenil 2,9 milijona evrov, s katerimi je med drugim investiral v delno sanacijo kanalizacijskega omrežja v Ljubljani in vgradil nove lovilnike olj na vseh lokacijah. V Mengšu je postavil nov parni kotel z boljšim termičnim izkoristkom. V Lendavi je zagotovil tehnološko opremo za regeneracijo odpadnega reagenta, medtem ko je v Ljubljani obnovil fasado na obratu tabletarne in izboljšal energetsko učinkovitost objekta.

Ob izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev, med katerimi so tudi strogi Novartisovi standardi, je Lek, član skupine Sandoz, s številnimi projekti za izboljšavo energetske učinkovitosti na letni ravni prihranil 34,2 TJ energije in zmanjšal izpuste CO2 v ozračje za 1.408 ton. Kljub občutni, 20-odstotni količinski rasti obsega proizvodnje je porabil skupaj le 2 % več energije in 5 % več elektrike kot predhodno leto.

Na okoljskem področju je v primerjavi z letom 2013 izboljšal vse pomembnejše kazalnike učinkovitosti. Za 34 % je zmanjšal emisije lahkohlapnih organskih spojin na tono proizvoda. Energetsko učinkovitost je izboljšal za 15 %, za 10 % pa zmanjšal količino proizvedenih odpadkov in za enak odstotek povečal učinkovitost rabe vode, vse na tono proizvoda. Najbolj, za 23 % je učinkovitost rabe vode povečal na Prevaljah, v Lendavi za 16 %, Ljubljani za 10 % in Mengšu za 7 %.

Lek, član skupine Sandoz, že vrsto let zmanjšuje tudi emisije hlapnih organskih snovi v zrak. V preteklem letu je na lokaciji Ljubljana uvedel spremenjen tehnološki postopek, s katerim je nadomestil etanolno lakiranje pri eni kategoriji omeprazola z lakiranjem na vodni osnovi. Tudi v Mengšu je uspešno vpeljal modificiran postopek proizvodnje ene izmed učinkovin in odpravil uporabo diklormetana v tehnološkem procesu. Na Prevaljah je nadaljeval študije za zamenjavo etanolne faze z vodno v procesu lakiranja, potem ko je že leta 2011 v celoti nadomestil uporabo metilenklorida z etanolom.

V Leku, članu skupine Sandoz, ponovno uporabijo in reciklirajo odpadke, ki nastajajo v proizvodnji farmacevtskih učinkovin. Pri predelavi in ponovni uporabi organskih topil je vodilna lokacija Lendava, kjer je delež ponovno uporabljenih organskih topil dosegel 97 % (v Leku znaša 91%). V izvedbeni fazi je projekt, ki bo delež regeneracije v Lendavi še povišal.

Področje zdravja in varnosti je edino, na katerem niso dosegli vseh načrtovanih rezultatov. Po vrsti let, ko je število nezgod pri delu z bolniškim staležem upadalo, so lani zabeležili sedem nezgod, ki so zahtevale odsotnost z dela. Sprejeli so številne dodatne ukrepe za izboljšanje kulture ravnanja in zavedanja pomena varnosti pri delu ter vanje vključili tudi dobavitelje.

Lek, član skupine Sandoz, je v letu 2014 praznoval deseto obletnico vključenosti v Novartisovoglobalno pobudo Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo. Pobuda je prerasla v eno najpomembnejših aktivnosti za spodbujanje družbene odgovornosti zaposlenih. V desetih letih je 2.900 Novartisovih zaposlenih v Sloveniji opravilo več kot 23.000 ur prostovoljstva, v katerih je pomagalo več kot 10.000 posameznikom in 40 neprofitnim organizacijam.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014 je pripravljeno po zahtevah Programa odgovornega ravnanja (Responsible Care), sistema okoljskega ravnanja EMAS in po mednarodnih smernicah trajnostnega poročanja GRI G4.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.