Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

0

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po nujnem postopku. Cilj novele zakona je odprava neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv), uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter uskladitve s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020.

Zaradi kršitve evropske zakonodaje se s predlagano novelo zakona odpravlja nepopolni prenos direktiv:

  • 13. člena Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (ustrezno je dopolnjen 336. člen EZ-1 glede obveznosti namestitve energetske izkaznice);
  • neusklajenost definicij z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti (ustrezno črtanje obstoječe definicije izraza “učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje” , dopolnitev 313. člena in sprememba 322. člena z novo definicijo izraza)

Pri uskladitvi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije  se odpravlja neskladnost z Ustavo RS glede osme alineje 1. odstavka 475. člena EZ-1 (v členu se dopolnijo podlage za pridobitev služnosti v javno korist v zvezi s postopkom pridobitve plačila ustrezne denarne odmene (odškodnine) za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku. 

Pri uskladitvi s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020 (2014/C 200/01) se z novelo zakona predlaga spremembo prve alineje prvega odstavka 372. člena EZ-1. Spreminja se pogoj za pravico do zagotovljenega odkupa in se znižuje moč elektrarne na 500 kW; spreminja se določba glede vsebine podzakonske uredbe, s katero vlada podrobneje ureja področje podpor električni energiji iz OVE in SPTE; ter način določanja cene energije, ki je pomembna za dodelitev podpore.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na e-naslov: gp.mzi@gov.si do vključno 14. 8. 2018. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vpiši svoj komentar
Prosim vpiši ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.