Evropska komisija odobrila Sloveniji spremembe podporne sheme za elektriko iz OVE in SPTE ter olajšavo za elektro intenzivno industrijo

Evropska komisija je odobrila Sloveniji spremembe podporne sheme za elektriko iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom v skladu s pravili EU o državni pomoči. Spremenjena shema omogoča povečanje deleža proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov (OVE), kar je v skladu z energetskimi cilji EU, po ugotovitvah Evropske komisije pa ne gre za neupravičeno izkrivljanje konkurence.

Ena od najbolj pomembnih sprememb je uvedba razpisnega postopka, kjer se bo pomoč podeljevala na podlagi konkurenčnega postopka. Le najbolj konkurenčni projekti bodo lahko prišli do podpore. Postopek bo zagotavljal  konkurenco med potencialnimi upravičenci kot tudi posameznimi tehnologijami. To je v skladu s smernicami Komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energije za obdobje 2014-2020, ki zahtevajo, da je državna pomoč od januarja 2017 lahko dodeljena le na podlagi jasnega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega postopka, ki naj bo odprt za vse proizvajalce obnovljive električne energije.

Preden bo lahko na podlagi določb Energetskega zakona (EZ-1) Agencija za energijo izvedla javni razpis za vstop novih naprav v podporno shemo – v skladu z načrtom za izvajanje podporne sheme za leto 2016, ki ga je Vlada RS sprejela v okviru “Letne energetske bilance za 2016” – je potrebno v skladu z odločbo Evropske komisije o potrditvi sprememb podporne sheme dopolniti Uredbo o podporah elektriki iz OVE in SPTE, ki je bila v javni obravnavi pred priglasitvijo EK in jo poslati v medresersko uskladitev in sprejem na vladi. Na Ministrstvu za infrastrukturo bomo storili vse v svoji moči, da bi lahko bil razpis izveden do konca leta 2016.

Odločba Evropske komisije skladno s smernicami  določa, da se mora spremeniti ureditev, in sicer se uvaja tržna premijo za vse operaterje proizvodnih naprav nad 500 kW, kar je pol manj, kot je sedaj določeno v Energetskem zakonu, kjer je ta meja 1 MW. Operaterji pod 500 kW bodo lahko še naprej izbirali podporo v obliki zagotovljenega odkupa.

Ta shema podpore se financira iz prispevka OVE in SPTE, ki ga plačujejo potrošniki energije. Slovenija je priglasila Evropski komisiji tudi ukrep, s katerim je zmanjšala  finančno breme iz naslova prispevka OVE in SPTE  za podjetja v nekaterih energetsko intenzivnih panogah. Komisija je po preverjanju ugotovila, da so ta znižanja v skladu s smernicami, ki omogočajo, da države članice zagotovijo znižanja podjetjem v nekaterih sektorjih, ki so še posebej elektro intenzivne in so izpostavljena mednarodni konkurenci, s tem pa se zagotovi njihova konkurenčnost.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.