Energetska revščina posebej v zimskem času pereč problem

Včeraj so predstavniki strokovne javnosti v okviru konference “Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni”, ki je v organizaciji društva Focus potekala v Ljubljani, iskali dolgoročne rešitve tega v času nizkih temperatur precej perečega problema. Ministrstvo za infrastrukturo je prvo prepoznalo problematiko energetske revščine kot nekaj, kar je potrebno nasloviti. Za reševanje problema je ključno predvsem povezovanje različnih sektorjev in politik.

V Sloveniji imamo vse več energetsko revnih gospodinjstev, saj rast cen energije prehiteva rast dohodkov. Energetska revščina najbolj prizadene gospodinjstva z nizkimi dohodki, katerih ekonomski položaj je pogosto povezan s slabšo energetsko učinkovitostjo bivališča. Takšna gospodinjstva se soočajo tudi z večjo socialno izključenostjo in s slabšim zdravstvenim stanjem. Predvsem v zimskem času je stiska velika, saj zimske temperature veliko ljudi, ki niso zmožni pokrivati stroškov ogrevanja, prisilijo v bivanje v eni ogrevani sobi ali v premalo ogrevanem stanovanju.

Mag. Jože Dimnik, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, je v uvodnem nagovoru povedal, da so najrevnejša gospodinjstva v Sloveniji za energijo v letu 2015 porabila skoraj 18 % vseh svojih razpoložljivih sredstev. Glavni razlog za energetsko revščino so energetsko neučinkovita in slabo izolirana domovanja. V novi finančni perspektivi za obdobje 2014-2020 v Operativnem programu evropske kohezijske politike je namenjenih 5 milijonov evrov za reševanje energetske revščine s subvencioniranjem ukrepov učinkovite rabe energije v 500-tih gospodinjstvih z nizkimi prihodki’ Ker gre za kompleksen problem, ki se dotika različnih sektorjev, je ključnega pomena vzpostavitev sodelovanja med njimi. Ključen korak je povezati energetski, socialni, okoljski in zdravstveni sektor.

Konferenca je del projekta REACH, s katerim je vzpostavljena povezava in dialog med naštetimi sektorji. V pogovorih s tujimi in slovenskimi strokovnjaki so udeleženci konference iskali trajne rešitve za naslavljanje energetske revščine ter podali pripombe na priporočila, ki jih je za naslavljanje vprašanja energetske revščine podalo društvo Focus.

Daša Meglič iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je izpostavila pripravljenost ministrstva za sodelovanje. MDDSZ podpira projekt iskanja trajnih rešitev za naslavljanje energetske revščine, saj se jim zdi nujno, da se centri za socialno delo čim bolj aktivno vključijo v rešavnje problema za dobrobit svojih uporabnikov.

Kot ključni ukrepi pri zmanjševanju problema energetske revščine so bili izpostavljeni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb, predvsem energetska prenova stavb. Tomáš Trubačík iz češke organizacije Priložnost za stavbe je povedal, da se je ta ukrep izkazal kot eden od ključnih za zmanjšanje tega izziva na Češkem, kjer so od leta 2014 vložili več kot 150 milijonov EUR javnega denarja v obnovo enodružinskih hiš. Rezultati so zelo dobri, vložek države pa je pritegnil tudi sredstva prebivalcev, kar je znatno prispevalo k doseganju podnebnih in energetskih ciljev Češke.

Mag. Tadeja Nimac iz Centra za socialno delo Zagorje ob Savi je izpostavila, da je energetska revščina pogosto povezana z materialno revščino. V prihodnosti je za preprečevanje in zmanjšanje energetske revščine ključna vloga odločevalcev pri oblikovanju različnih makro politik, kot so socialna, plačna, pokojninska ali stanovanjska. Z izboljšanjem politik in praks na omenjenih področjih bi lahko pomembno prispevali h kvaliteti življenja posameznikov.

Predvsem je potrebno naslavljati problematiko visokih investicijskih stroškov energetske sanacije ter spremeniti obstoječe načine financiranja ukrepov energetske učinkovitosti. Poleg ukrepov zamenjave neučinkovitega stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema in izolacije, so bili kot učinkoviti izpostavljeni tudi ukrepi zamenjave neučinkovitih naprav in aparatov (zamrzovalniki, hladilniki, električni bojlerji, idr.) ter ozaveščevalna usposabljanja in izobraževanja o ustrezni rabe energije v gospodinjstvih.

V Sloveniji obstaja že nekaj programov za naslavljanje energetske revščine. Brezplačno energetsko svetovanje je na voljo na državni ravni preko mreže energetskih pisarn ENSVET. Ministrstvo za infrastrukturo je dalo pobudo za vzpostavitev projekta AERO (Asistenca energetsko revnim občanom), pri katerem se opravi približno 300 letnih obiskov pri občanih, ki glede na identificirane potrebe prejmejo brezplačen paket pripomočkov za zmanjševanje rabe energije, kot so varčne sijalke, perlatorji in tesnila za okna, v skupni vrednosti do 50 evrov. Projekt, ki ga vodi Eko Sklad, poteka v okviru mreže ENSVET. Eko sklad nudi še dodatne programe, med njimi nepovratne finančne spodbude za energetsko sanacijo starejših večstanovanjskih stavb za socialno šibka gospodinjstva (javni poziv 41SUB-OBPO16) ter 100 % financiranje zamenjave starih ogrevalnih sistemov na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso za socialno šibka gospodinjstva v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (javni poziv 36SUB-SOCOB15).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.