Cene zemeljskega plina za 2. četrtletje 2018

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje (april – junij) 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 1,1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 5,3 %.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje (april – junij) leta 2018. 

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2018 znašala 54,6 EUR/MWh (oz. 0,57 EUR/Sm3) in je bila za 0,4 % višja od maloprodajne cene v 1. četrtletju 2018. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 1,1 %. 

Postavka cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 2. četrtletju 2018 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 24,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega zvišala za 1 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v 2. četrtletju 2018 znašala 13,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega znižala za 5 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 2. četrtletju 2018 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina na zemeljski plin se v 2. kvartalu 2018 ni povišala.

V 2. četrtletju 2018 je delež postavke dobava zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 45,5 %, delež omrežnine 24,3 %, delež dajatev v energetiki 9,0 %, delež trošarine 3,2 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene. 


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2018 znašala 34,3 EUR/MWh (oz. 0,36 EUR/Sm3) in je bila za 3,5 % nižja od maloprodajne cene v 1. četrtletju leta 2018, v obdobju enega leta pa se je zvišala za 5,3 %. Zvišanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I2 (letna poraba od 277.778 kWh do manj kot 2.777.778 kWh), kjer je bila končna cena višja za 6 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v 2. četrtletju 2018 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 20,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 9 %. Omrežnina je v 2. četrtletju 2018 znašala 4,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 1 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. četrtletju 2018 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 3 % manj kot pred enim letom. Zaračunana trošarina na zemeljski plin se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 21 %.

V 2. četrtletju 2018 je delež postavke dobava zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalce znašal 73,4 %, delež omrežnine 15,9 %, delež dajatev v energetiki 8,5 % in delež trošarine 2,2 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.