Sponzorirano

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2015

Sponzorirano

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2015. Prevzem električne energije je v letu 2015 znašal 23.002 GWh, kar je za 2,3 % manj kot leta 2014. V letu 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.041 GWh in je bila za 2,5 % večja kot v letu 2014.

V letu 2015 je znašal prevzem električne energije 23.002 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 13.957 GWh oz. 60,7 % in uvoz 9.045 GWh oz. 39,3 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 12.985 GWh oz. 56,5 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 972 GWh oz. 4,2 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2015 s prevzemom v letu 2014 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 14,7 % in zmanjšanje proizvodnje na distribucijskem omrežju za 8,3 %, medtem ko je bil za 24,7 % večji uvoz električne energije. V letu 2015 je bila v primerjavi z letom 2014 za 699 GWh (oz. za 11,5 %) manjša proizvodnja iz NE Krško, zaradi slabše hidrologije pa tudi za 2107 GWh (oz. za 36,0 %) manjša proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju. Na drugi strani so TE na prenosnem omrežju v letu 2015 proizvedle za 566 GWh (oz. za 17,1 %) več električne energije kot leto poprej.

 

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v letu 2015 znašala 13.041 GWh oz. 56,7 % in izvoz 9.094 GWh oz. 39,5 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev v višini 10.619 GWh oz. 46,2 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju v višini 2.042 GWh oz. 8,9 % in poraba ČHE Avče v višini 380 GWh oz. 1,7 % bruto porabe električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2015 znašale 867 GWh, kar predstavlja 3,8 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 2,9 %, pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 0,4 % in pri porabi ČHE Avče za 4,7 %. V letu 2015 je evidentiran za 9,0 % manjši izvoz električne energije napram letu 2014. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 večje za 5,7 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji za posamezna leta od leta 1990 dalje (zbirni letni prikaz) ter za posamezne mesece od januarja 2012 dalje (podrobnejši mesečni prikaz) sta javno objavljena v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Sponzorirano

NI KOMENTARJEV

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.

Exit mobile version