Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2015

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2015. Prevzem električne energije je v letu 2015 znašal 23.002 GWh, kar je za 2,3 % manj kot leta 2014. V letu 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.041 GWh in je bila za 2,5 % večja kot v letu 2014.

V letu 2015 je znašal prevzem električne energije 23.002 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 13.957 GWh oz. 60,7 % in uvoz 9.045 GWh oz. 39,3 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 12.985 GWh oz. 56,5 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 972 GWh oz. 4,2 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2015 s prevzemom v letu 2014 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 14,7 % in zmanjšanje proizvodnje na distribucijskem omrežju za 8,3 %, medtem ko je bil za 24,7 % večji uvoz električne energije. V letu 2015 je bila v primerjavi z letom 2014 za 699 GWh (oz. za 11,5 %) manjša proizvodnja iz NE Krško, zaradi slabše hidrologije pa tudi za 2107 GWh (oz. za 36,0 %) manjša proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju. Na drugi strani so TE na prenosnem omrežju v letu 2015 proizvedle za 566 GWh (oz. za 17,1 %) več električne energije kot leto poprej.

 

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v letu 2015 znašala 13.041 GWh oz. 56,7 % in izvoz 9.094 GWh oz. 39,5 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev v višini 10.619 GWh oz. 46,2 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju v višini 2.042 GWh oz. 8,9 % in poraba ČHE Avče v višini 380 GWh oz. 1,7 % bruto porabe električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2015 znašale 867 GWh, kar predstavlja 3,8 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 2,9 %, pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 0,4 % in pri porabi ČHE Avče za 4,7 %. V letu 2015 je evidentiran za 9,0 % manjši izvoz električne energije napram letu 2014. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 večje za 5,7 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji za posamezna leta od leta 1990 dalje (zbirni letni prikaz) ter za posamezne mesece od januarja 2012 dalje (podrobnejši mesečni prikaz) sta javno objavljena v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.