Znižanje cen električne energije v zadnjem četrtletju 2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo uradno statistiko cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju za zadnje tromesečje (oktober do december) leta 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 6,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa povišala za 2,1 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je objavil uradno strukturo cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za Slovenijo za zadnje tromesečje (oktober do december) leta 2013.

 

Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. kvartalu leta 2013 (oktober do december) znašala 161,01 EUR/MWh in je bila za 6,7 % višja kot v enakem obdobju (4. kvartal) leta 2012.

Razlog za višje maloprodajne cene je znatno povišanje dajatev za namene energetike, predvsem prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v začetku letu 2013 za ta segment odjema povišal za faktor 3,1. Na povišanje končne cene je vplivalo tudi 10 % zvišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje končne maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca.

V opazovanem obdobju enega leta se cena dobave električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 2,0 %, cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, pa znižala v povprečju za 1,1 %.

Glede na 3. četrtletje 2013 (julij do september) se je maloprodajna cena električne energije v 4. kvartalu 2013 na tem segmentu odjema v povprečju znižala za 2,6 %.

V 4. četrtletju 2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 45,8 %, delež cene za uporabo omrežja pa 41,4 %. Delež dajatev v energetiki in trošarino je znašal 12,8 % končne maloprodajne cene.

 

Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 4. kvartalu leta 2013 (oktober do december) znašala 115,60 EUR/MWh in je bila za 2,1 % višja kot v 4. kvartalu leta 2012 oz. na enakem nivoju kot v 1. kvartalu leta 2013.

Tudi v tem segmentu je glavni razlog za povišanje maloprodajnih cen povišanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v začetku leta 2013 v povprečju za ta segment odjema povišal za faktor 2,4. Septembra 2013 je Vlada RS ta prispevek za večje odjemalce na srednji in visoki napetosti znižala v rangu od 40 % do 47 %, kar je odjemalcem v skupinama IE in IF omogočilo znižanje maloprodajnih cen v zadnjem četrtletju 2013 v rangu od 3 % do 4 % v primerjavi s 1. kvartalom 2013. Na povišanje maloprodajne cene je vplivalo tudi 10 % zvišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje končne maloprodajne cene povprečnega industrijskega odjemalca. V kolikor se stopnja DDV ne bi povišala, bi se maloprodajne cene za velike industrijske odjemalce (skupini IE in IF) v 4. kvartalu 2013 znižale v rangu od 5 % do 6 % napram 1. kvartalu 2013.

V obdobju enega leta se cena dobave energije kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev znižala v povprečju za 3,6 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 3,4 %. Glede na prejšnje četrtletje (3. kvartal 2013) se je maloprodajna cena električne energije v 4. kvartalu 2013 na segmentu industrijskega odjema zaradi vpliva visoke sezone v postavki omrežnine v povprečju povišala za 3,7 %. V zadnjem četrtletju 2013 so se dajatve v energetiki v povprečju znižale za 18 % glede na 3. kvartal 2013 in za 4 % glede na 1. kvartal 2013.

V 4. četrtletju 2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 60,9 %, delež cene za uporabo omrežja pa 27,4 %. Delež dajatev v energetiki in trošarino je znašal 11,7 % končne maloprodajne cene.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.