Šolski center Škofja Loka je zaključil energetsko sanacijo in izgradnjo MIC-a

Šolski center (ŠC) Škofja Loka je 3. decembra 2013, slovesno predal namenu Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in uradno obeležil zaključek projekta energetske sanacije šolskih objektov. Skupna vrednost obeh projektov je znašala približno 5,5 milijona evrov. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač je na odprtju poudaril, da tovrstni projekti »predstavljajo koalicijo, ki prinaša razvoj in dodano vrednost«.

ŠC Škofja Loka nadgrajuje svoje izobraževalno-razvojno poslanstvo in odmevne projekte. Potem ko je v letošnjem letu v sodelovanju z Inštitutom Metron že predelal in v uporabo predal električni avto, je v septembru 2013 zaključil investiciji izgradnje MIC-a in energetske sanacije šolskih objektov. Vzpostavitev MIC-a je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, projekt energetske sanacije pa iz Kohezijskega sklada.

Energetska sanacija je bila izvedena na lokacijah Podlubnik 1 b in Kidričeva 59, kar zajema skoraj 13.000 kvadratnih metrov ogrevanih površin. Poleg zamenjave energetsko neustreznih oken, izvedbe ustrezne toplotne izolacije na zunanjem ovoju in stropih proti neogrevanemu podstrešju ter vgrajene razsvetljave z digitalno DALI regulacijo je posebnost te energetske sanacije v tem, da ima osrednji objekt prezračevanje s preko 80-odstotnim vračanjem toplote iz odpadnega zraka (rekuperacijo).

Na lokaciji Podlubnik 1 b sedaj predstavlja osnovni energent zemeljski plin v kombinaciji s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode izven kurilne sezone. Kotel na kurilno olje je bil na lokaciji Kidričeva 59 zamenjan s kotlom na lesno biomaso, kar predstavlja pomemben korak k energetski samopreskrbi. Nova kurilnica bo namreč omogočila uporabo lesnih ostankov, ki nastanejo v okviru izobraževalnega procesa, za lastno oskrbo s toplotno energijo.

Sistem prezračevanja in pohlajevanja prostorov je bil povezan v centralni nadzorni sistem, kjer je možno upravljati objekt preko spletne aplikacije. Na saniranih objektih je bil vzpostavljen sistem digitalnega obratovalnega monitoringa energetskega upravljanja (DOM:EU), s pomočjo katerega je možno v vsakem trenutku na daljavo spremljati porabo toplotne in električne energije ter vode in stanje klimatskih pogojev objekta. 

»Poraba toplotne energije se bo lahko na podlagi izvedenih ukrepov po strokovni oceni zmanjšala za 65 %, poraba električne energije pa za okoli 15 %,« je na uradnem odprtju pojasnil direktor ŠC Škofja Loka Martin Pivk. Skupna vrednost investicije znaša 2.395.854 evrov, delež sofinanciranja pa predstavlja 91,7 % vrednosti investicije.

Martin Pivk je v svojem govoru predstavil tudi projekt izgradnje MIC-a. Povedal je, da »je bil na okoli 2.200 kvadratnih metrov uporabnih površin zgrajen objekt, ki omogoča izvajanje kakovostnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, usposabljanja ter povezovanja z gospodarstvom,« in izpostavil, da »MIC predstavlja vez med šolstvom in gospodarstvom«. Gospodarstvo tako v MIC-u pridobiva partnerja, ki lahko v kratkem času zagotovi fleksibilno in potrebam naročnika prilagojeno izobraževanje. Na didaktičnih strojih, ki so enakovredni profesionalni opremi v gospodarstvu, je možno tudi razvijati in testirati izdelke.

Skupna vrednost projekta MIC Škofja Loka znaša 3.080.916 evrov in je v vrednosti 2.391.818 evrov sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.