Skupina Petrol z dobrimi poslovnimi rezultati

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2013. Glede na zahtevne gospodarske razmere je skupina Petrol dosegla dobre poslovne rezultate in uspešno sledi zastavljenim ciljem. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo je znašal 100 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa 44,3 milijona evrov, kar je 6 % več kot lansko leto.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2013 realizirala 2,9 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 5 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2012. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 251,1 milijona evrov, kar je 2 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2012. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 100,0 milijonov evrov, kar je 2 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2012. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 44,3 milijona evrov, kar je 6 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

Dobre finančne rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2013 je skupina Petrol dosegla s prodajo 2,0 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 8 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2012, 83,2 mio m3 zemeljskega plina, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani, ter 50,7 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2012. Poleg tega je skupina Petrol prodala tudi 3,5 TWh električne energije, kar je 89 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2012. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2013 realizirala 354,8 mio EUR prihodkov, kar je 1 % manj kot v enakem obdobju leta 2012. Konec septembra 2013 je skupina Petrol poslovala preko 470 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 96, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 8, v Črni gori 6 in na Kosovu 7.

Skupina Petrol posluje v konkurenčnem okolju, na katerega močno vplivajo svetovna in domača gospodarska gibanja. Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova največja prodajna trga, se že nekaj let soočata z zaostrenimi gospodarskimi razmerami, ki se odražajo v padcu gospodarske aktivnosti, slabi plačilni disciplini, nelikvidnosti in stečajih podjetij, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti, in se še zaostrujejo. Glede na zahtevne gospodarske razmere je skupina Petrol dosegla dobre poslovne rezultate.

Skupina Petrol si bo z aktivno prodajno politiko ter nadaljnjo optimizacijo vseh poslovnih procesov prizadevala za zmanjšanje vplivov negativnih gospodarskih trendov na poslovanje. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.