Potrjen investicijski program za odlagališče radioaktivnih odpadkov

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omrzel je 8. julija 2014 potrdil investicijski program za projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO).

V investicijskem programu je predvideno, da bo celotna investicija od pridobitve lokacije do začetka obratovanja vključno z razgradnjo in zapiranjem odlagališča stala 157.515.000 € po stalnih cenah oz. 174.665.000 € po tekočih cenah. Ta cena vključuje pridobitev lokacije, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in komunikacijske dejavnosti, projektno in investicijsko dokumentacijo, gradnjo in opremo odlagališča, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora ter nepredvidena dela.

Sklad NEK bo zagotovil 80,72% sredstev za investicijo, saj večino nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki bodo odloženi v odlagališču, predstavlja polovica radioaktivnih odpadkov iz NEK, za katero je dolžna poskrbeti Slovenija. Proračun države bo prispeval 19,28% investicijskih sredstev, kar predstavlja sorazmerni delež za odložene nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki izvirajo iz medicine, raziskav in industrije. Investitor objekta je Republika Slovenija (Vlada RS), ARAO pa pooblaščeni agent RS za izvajanje projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje za objekt odlagališča bo predvidoma pridobljeno do 2017, tako da bo gradnja potekala od leta 2017 do 2019. Pred tem bodo izvedeni pripravljalna dela in infrastrukturni priključki. Poskusno obratovanje odlagališča bi se po terminskem načrtu začelo leta 2020.

Lokacija za odlagališče NSRAO je bila v postopku, ki je potekal od novembra 2004 in je bila vanj vključena tudi javnost, izbrana decembra 2009 s sprejetjem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško. Uredba določa tudi tip odlagališča: na lokaciji Vrbina v občini Krško bo grajeno odlagališče z odlagalnimi enotami v obliki silosa.

Izgradnjo odlagališča NSRAO zahteva zakonodaja, tako domača, npr. v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), kot mednarodna, npr. v Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 3/99).

Projekt odlagališča NSRAO z zagotavljanjem pogojev za trajno in zanesljivo obratovanje NEK izboljšuje zadostnost in zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema RS, omogoča podaljšanje življenjske dobe NEK in sinergijske učinke v primeru gradnje drugega bloka ter omogoča varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.