Poslovanje družb elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina v letu 2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno poročilo o poslovanju družb energetskega sektorja za leto 2013. Poročilo vsebuje informacije o količinskem prevzemu in oddaji električni energije ter proizvodnji premoga, informacije o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnosti družb na osnovi izkazov poslovnega izida in bilance stanja, cenah električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju ter zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova dajatev v energetiki.

V letu 2013 so družbe elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina skupaj ustvarile 186,0 mio EUR dobička. Največ dobička je bilo ustvarjenega v proizvodnih družbah v Skupini HSE (68,7 mio EUR oz. 36,9 %), sledi Skupina GEN s 17,6 mio EUR oz 9,4 %, družbe za distribucijo električne energije (20,8 %), družba za prenos električne energije ELES 4,7 % in družba za prenos zemeljskega plina Plinovodi d.o.o. z 3,8 % doseženega dobička. Z izgubo so poslovno leto 2013 zaključile družbe Premogovnik Velenje, Rudnik Trbovlje Hrastnik, Termoelektrarna Trbovlje, Termoelektrarna toplarna Ljubljana in Srednjesavske elektrarne. Izguba pri vseh je znašala skupaj 50,9 mio EUR.

V družbah elektrogospodarstva je bilo v letu 2013 povprečno 6.380 zaposlenih oz. 0,3 % manj kot v letu 2012. V družbah premogovništva je bilo povprečno zaposlenih 1.620 delavcev, kar je 5,2 % manj kot v letu 2012. V družbi za prenos zemeljskega plina je bilo v letu 2013 povprečno zaposlenih 157 delavcev. Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2013 je v elektrogospodarstvu znašala 2.332 EUR, v premogovništvu pa 2.251 EUR.

Skupni prevzem električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je v letu 2013 znašal 22.476 GWh, kar je 2,2 % več kot v letu 2012. Delež domače proizvodnje el. energije je bil 66,5 %, ostali prevzem je bil zagotovljen iz uvoza. Domača proizvodnja el. energije na javnem omrežju v Sloveniji s celotno proizvodnjo NEK je v letu 2013 znašala 14.954 GWh oz. 2,8 % več kot leto poprej. Uvoz el. energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je znašal 7.521 GWh oz. 0,9 % več kot v letu 2012. Skupna neto poraba el.  energije na javnem omrežju v Sloveniji je v letu 2013 znašala 12.816 GWh oz. 1,5 % več kot v letu 2012. Od tega je poraba neposrednih odjemalcev znašala 2.006 GWh oz. 0,8 % več kot v letu 2012, poraba distribucijskih odjemalcev pa 10.418 GWh oz. 0,3 % več kot v letu 2012. Izvoz el. energije na prenosnem in distribucijskem omrežju je znašal 8.811 GWh oz. 3,8 % več kot v letu 2012. Izgube el. energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2013 znašale 849 GWh, kar je 3,2 % manj kot leta 2012.

Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje je v letu 2013 znašala 43.423 TJ oz. 2,4 % več kot v letu 2012. V Rudniku Trbovlje-Hrastnik je bila maja 2013 proizvodnja ukinjena, v obdobju januar – april 2013 pa je znašala 483 TJ.

Maloprodajna cena električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji (D) je v povprečju v letu 2013 znašala 160,27 EUR/MWh, kar je 6,5 % več kot v letu 2012. Maloprodajna cena standardnega gospodinjskega porabnika DC v Sloveniji je v drugi polovici leta 2013 dosegla 82,5 % raven cene EU28. Maloprodajna cena električne energije za povprečnega industrijskega odjemalca v Sloveniji (I) je v letu 2013 znašala 114,25 EUR/MWh, kar je 4,1 % več kot leta 2012. Maloprodajna cena standardnega industrijskega porabnika IC v Sloveniji je v drugi polovici leta 2013 dosegla 78,4 % raven cene EU28.

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2013 znašala 0,7029 EUR/Sm3 (oz. 18,58 EUR/GJ), kar je 17,4 % manj kot v letu 2012. Maloprodajna cena zemeljskega plina za standardnega gospodinjskega porabnika D2 je v Sloveniji v drugi polovici leta 2013 dosegla 93,7 % raven cene EU28. Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2013 znašala 0,5535 EUR/Sm3 (oz. 14,63 EUR/GJ), kar je 12,6 % manj kot leta 2012. Maloprodajna cena zemeljskega plina standardnega industrijskega porabnika I3 v Sloveniji je v drugi polovici leta 2013 dosegla 120,3 % raven cene EU28.

Podrobnejše informacije so na voljo v letnem poročilu, ki obsega štiri poglavja, 52 tabel, 6 slik in 39 prilog.  Poročilo je dostopno na povezavi.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.