Petrol objavil razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe večje energetske učinkovitosti

Petrol je v okviru programa za doseganje prihrankov energije v letu 2013 objavil tretji javni razpis za nepovratne finančne spodbude.

V tretjem letošnjem Petrolovem razpisu PETROLURE/2013/R3, ki je bil objavljen v Uradnem listu, v petek 25. 10. 2013 je na voljo 119.791 evrov. Za sredstva po tem razpisu lahko kandidrate v okviru naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju;
 • izvedba energetskih pregledov;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP;
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju;
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

 

Na javnem razpisu lahko kandidrajo naslednji upravičenci:

 • občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

 

Občani, oziroma gospodinjstva, niso upravičenci po tem javnem razpisu.

Višina finančne spodbude se bo določila na podlagi v vlogi prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Vlagatelj vlogo dostavijo na sedež Petrola (osebno, po pošti, ipd.) od 28. 10. 2013 dalje in najkasneje do 15. 11. 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.