Odprava škode na prenosnih elektroenergetskih omrežjih v polnem teku

Za posodobitev in izgradnjo 40 milijonov evrov, od tega osem za odpravo škode po zimski ujmi.

Sanacija elektroenergetskega prenosnega omrežja, s katerim upravlja ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, že vse od 20. marca poteka istočasno na območju petih daljnovodov. Odpravljanje posledica škode na elektroenergetskem prenosnem omrežju tako po februarski zimski ujmi poteka na območju DV 400 kV Beričevo-Divača, DV 400 kV Beričevo-Podlog, DV 220 kV Kleče-Divača, DV 110 kV Cerkno-Idrija in DV 2×110 kV Dravograd-Velenje ter bo predvidoma trajala do konca meseca junija.


V februarski ujmi je bilo porušenih 59, poškodovanih pa 34 daljnovodnih stebrov. Tako je bilo uničenih približno 30 kilometrov daljnovodov, kar znaša približno dva odstotka prenosnih elektroenergetskih poti. Ob tem na Elesu poudarjajo, da bi bila škoda lahko še znatno večja, če ne bi predhodno sprotno vzdrževali tras daljnovodov.
Direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti na Elesu Miran Marinšek je povedal, da bo družba ELES za sanacijo škode del sredstev pridobila z naslova zavarovalnine, ostala sredstva pa bo zagotovila sama.

Sanacija poškodb po havariji ne bo vplivala na investicijske načrte družbe ELES. Slednja bo v letošnjem letu za posodobitev in izgradnjo namenila 40 milijonov evrov, od tega osem milijonov za odpravo škode po havariji. Miran Marinšek je še poudaril, da bo družba ELES v naslednjih razvojnih načrtih iskala rešitve v smeri večje odpornosti daljnovodov proti obremenitvam, ki jih povzroča žled, sprememb obstoječih tras na področjih, kjer se žled pojavlja, ter dodatnih povezav, ki bi povečale zazankanost omrežja in s tem odpornost na izpade posameznih vodov. Pri tem bodo sledili zadnjim izsledkom stroke v svetovnem merilu in jih implementirali v razvojne rešitve, kar se bo zagotovo odrazilo v Elesovih naslednjih razvojnih načrtih.

Po besedah Boštjana Barla, vodje projekta za odpravo posledic škode na prenosnem omrežju, so se dela konec marca začela z uvedbo izvajalcev na vseh napetostnih nivojih. Ekipe izvajalcev podjetij Dalekovoda in Elektroservisov, ki sta bili za to delo izbrani v postopku pogajanj, so takoj začele z odstranitvijo poškodovanih jeklenih konstrukcij in vodnikov. ELES pa je imenoval pet nadzornikov, ki nadzirajo dela na vseh petih območjih sanacije. Sočasno potekajo tudi zunanji nadzori nad delom izvajalcev in delom Elesovih nadzornikov. Dodatno je ELES, skladno z zakonodajo iz varstva pri delu, poskrbel za imenovanje petih koordinatorjev iz varstva pri delu, ki budno spremljajo izvajalce pri vseh aktivnostih.

Kot je še povedal Boštjan Barl, dela potekajo po terminskem planu in v kolikor ne bo dodatnih zapletov, bodo dela  predvidoma zaključena v sredini meseca junija. Trenutno se na nekaterih poškodovanih sektorjih še vedno izvaja odstranitev poškodovanih jeklenih konstrukcij, kar je izredno nevarno in oteženo, saj so konstrukcije pod velikimi pritiski. Na vseh objektih so v polnem zamahu gradbena dela, pri čemer so v izdelavi in vgradnji nožni deli jeklenih konstrukcij ter temeljenja novih stojnih mest. Opravljene so zakoličbe vseh stojnih mest najbolj poškodovanih ali popolnoma porušenih stebrov, ki se bodo zamenjali v celoti, v teku pa je tudi dobava preostale nove jeklene konstrukcije ter vse elektro opreme, ki je potrebna za sanacijo. Medtem je podjetje IBE kot izbrani projektant že izdelalo vso potrebno projektno dokumentacijo. Z namenom čim hitrejšega začetka sanacije poškodb so v večini uporabljeni projektni parametri obstoječih objektov. Na določenih odsekih pa bodo daljnovodi že zgrajeni skladno z novimi standardi, pravilniki in zakonodajo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.