Obnova 52 km poškodovanih prenosnih elektroenergetskih poti končana pred rokom

Žledolom, ki je nastopil v začetku februarja 2014, je družbi ELES, sistemskemu operaterju prenosnih elektroenergetskih poti, poškodoval kar 7 prenosnih poti. Sanacija 52 km prenosnih elektroenergetskih poti, ki so ključnega pomena za obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, se je začela že meseca marca. Elektroenergetska pot DV 400 kV Beričevo-Divača, s katerim bomo imeli spet povezano celotno slovensko prenosno omrežje, je že v rednem obratovanju.

Predvidoma 10. junija bo vklopljen še DV 220 kV Kleče-Divača, ki je bil v havariji najbolj poškodovan. Dela na slednjem DV so končana v celoti, izvaja pa se še pregled del s strani daljnovodnih ekip družbe ELES. Tako Severna Primorska v prihodnje ne bo napajana le preko daljnovodnih zank, ki potekajo čez Italijo in Hrvaško. Za sanacijo bo družba ELES predvidoma namenila 8.5 mio EUR finančnih sredstev.

Družba ELES je v elektroenergetski sistem Slovenije najprej sredi maja vklopila DV 400 kV Beričevo-Podlog, konec maja pa še DV 2×110 kV Dravograd-Velenje. V teku so tudi dela na težko dostopnem terenu DV 110 kV Cerkno-Idrija, kjer se pričakuje zaključek del v drugi polovici junija 2014. Na gradbiščih je bilo tako prisotnih skoraj 200 ljudi.

Teorija žledenja in razledenitve ob otoplitve se je ponovno izkazala za resnično. Ob otoplitvi, ki je prišla po enem tednu žledenja v mesecu februarju, je število poškodb samo naraščalo. Po vseh izvedenih pregledih, ki jih je družba ELES opravila s svojimi lastnimi ekipami ter ekipo strokovnjakov za jeklene konstrukcije, so se šele pokazale prave razsežnosti katastrofe. V sanaciji poškodb, nastalih v februarski ujmi, je bilo potrebno v celoti zamenjati kar 62 stojnih mest daljnovodov, do 50 % je bilo poškodovanih še nadaljnjih 31 stojnih mest. Po detajlnem pregledu in med samo sanacijo je bilo ugotovljenih še veliko dodatnih poškodb posameznih elementov jeklenih konstrukcij. Tako je bilo potrebno zamenjati kar 420 ton jeklenih konstrukcij, 250 km vodnikov, zaščitne vrvi in OPGW vodnika, preko 1800 verig obešalnega materiala ter 9000 izolatorskih členov.

V družbi ELES smo si po pregledu vseh poškodb zaradi ujme zadali rok sanacije konec meseca junija 2014. Skladno z zakonodajo smo sklenili pogodbe za sanacijo 400 kV in 220 kV daljnovodov s podjetjem Dalekovod in za 110 kV daljnovode s podjetjem Elektroservisi. Za celotno obnovo je projektno dokumentacijo v obsegu dokumentacije za razpis in projektov za izvedbo izdelala projektantska hiša IBE. Za odpravo posledic havarije smo v družbi ELES izvedli postopke javnih naročil skladno z ZJNVETPS.

Družba ELES je s svojimi daljnovodnimi skupinami v sklopu sanacije v dveh dneh popravila dva daljnovoda, ki sta utrpela manjše poškodbe, in sicer DV 220 kV Beričevo-Podlog in mednarodni DV 220 kV Obersielach-Podlog.

Celotno izvedbo obnove so vodili strokovnjaki družbe ELES. Dodatno so bile angažirane pooblaščene inštitucije za izvedbo super kontrole nad izvedbo gradbenih del, izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij, geološki nadzor in varstvo pri delu. Strokovnost izvajalcev, organiziranost gradbišč, vodenja projekta in nadzora sta bila na visoki ravni, kar je omogočilo izvedbo pred zadanimi roki. Kakovost izvedenih del je skladna z vsemi veljavnimi tehničnimi standardi in pravilniki ter veljavno zakonodajo.

Družba ELES, ki vodi elektroenergetski sistem RS, je tako v času februarske ujme kot v času sanacije prenosnega omrežja zaradi posledic ujme zagotavljala neprekinjeno dobavo električne energije v vse regije v Sloveniji.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.