Nuklearna elektrarna Krško: Zaključen remont

Nuklearna elektrarna Krško je bila danes, ob 4.15 ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje. S tem se je začel 27. gorivni ciklus in v skladu z obratovalnimi postopki bodo v naslednjih dneh zviševali moč elektrarne. Vsa dela, ki so jih opravili v remontu so bila izvedena kakovostno in predstavljajo dobro podlago za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne v prihodnje.

Med remontom so bile izvedene številne aktivnosti na področju preventivne obnove opreme in tehnoloških posodobitev. V okviru obsežnih preventivnih vzdrževalnih del, ki povečujejo varnost in zanesljivost obratovanja, lahko izpostavimo zamenjavo vodil detektorjev za meritev porazdelitve moči v sredici reaktorja, desetletni remont visokotlačne turbine in zamenjavo ene od linij varnostnih baterij. Varnostne baterije 125 V (obstajata dve liniji, A in B) veljajo za izjemno pomemben vir lastnega električnega napajanja za krmiljenje regulacijskih naprav in zaščitnih sklopov. Baterije se občasno menjajo, da se zagotovi njihova polna zmogljivost za štiri ure obratovanja v primeru, da ni izmeničnega napajanja. 

Na področju tehnološke nadgradnje so izvedli okvirno 30 modifikacij, ki bodo zagotovile višjo raven jedrske varnosti in zmanjšale tveganja v bodoče. Med njimi je izgradnja redundantnega 400-kilovoltnega transformatorskega polja, zamenjava glavnega transformatorja, zamenjava sistema meritve temperature reaktorskega hladila in posodobitev izolacijskih ventilov glavnih parovodov. Ob tem sta uspešno zaključena projekta razbremenilnega sistema zadrževalnega hrama in pasivni sistem vezave vodika v zadrževalnem hramu iz Programa nadgradnje varnosti. 

Med remontom so opravili vrsto preventivnih aktivnosti za stabilizacijo goriva, v smislu povečanja njegove odpornosti na vibracije povzročene s prečnimi pretoki na obodnih ploščah reaktorja. Pri tem so uporabili najsodobnejše metode in preverjene rešitve, ki jih pozna stroka. Gorivni elementi so bili pregledani z zanesljivo metodo In-Mast-Sipping, z ultrazvočno metodo ter tudi vizualno s pomočjo podvodnih kamer. Iz nadaljnjega obratovanja so bili izločeni vsi gorivni elementi, pri katerih je obstajal sum puščanja. Z vgradnjo jeklenih palic na robu gorivnega elementa so bili mehansko ojačani štirje elementi, ki bodo nameščeni na izpostavljenih lokacijah, na katerih so bile odkrite poškodbe zaradi prečnih tokov. Dopolnjen je akcijski načrt ukrepov, s katerim bodo med obratovanjem spremljali stanje goriva v sredici reaktorja. Izvedeni so vsi možni ukrepi, ki z visoko verjetnostjo zagotavljajo, da do podobnih poškodb goriva med obratovanjem v naslednjem ciklusu ne bo prišlo. 

Med pomembne preventivne preglede opreme sodita ultrazvočni pregled vseh vijakov obodnih plošč reaktorja in preverjanje tesnost cevnih snopov uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov. Oba izvedbeno zahtevna pregleda sta potrdila integriteto in neoporečnost tako obodnih plošč reaktorja kot tudi uparjalnikov. S pregledom vseh vijakov obodnih plošč reaktorja so potrdili njihovo ustreznost in zavrgli sum, da bi lahko bili vzrok pojavu prečnih pretokov. Pregled uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov pa je potrdil zahtevano tesnost cevnih snopov uparjalnikov med obratovanjem. 

Vse remontne aktivnosti in rešitve, ki bodo prispevale k višji ravni jedrske varnosti v prihodnje, so podrobno spremljale pooblaščene organizacije oziroma strokovnjaki, med njimi tudi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Podali so pozitivno mnenje o ustreznosti in kakovosti izvedenih del.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.