Energetska konferenca Gorenjske

Energetska konferenca Gorenjske, ki se je odvijala, 7. februarja 2014, v Kranju, je bila namenjena predstavitvi novosti na področju energetike, na kateri so se sodelujoči posvetili predvsem trenutni energetski situaciji in možnim rešitvam v lokalnih okoljih – občinah.

V uvodnem pozdravu direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), mag. Antona Pogačnika, je bil pohvaljen napredek gorenjskih občin na področju energetike. Večina občin je namreč tudi letos oblikovala akcijske načrte in organizirala skupine, ki usmerjajo aktivnosti iz sprejetih Lokalnih energetskih konceptov (LEK). Večina gorenjskih občin je tudi letos pričela izvajati energetske sanacije javnih stavb. LEAG tako v okviru sodelovanja z občinami nudi storitve energetskega menedžmenta, pripravo dokumentacije za te projekte in pomoč pri prijavah na razpise.

Župan Mestne občine Kranj (MOK), Mohor Bogataj, je najprej izrazil pohvalo vsem, ki so ob tej naravni nesreči poskrbeli za varnost občanov in ki so poskrbeli, da v Mestni občini Kranj ni bilo večjih izpadov elektrike. Usmeritve k izboljšanju javne infrastrukture in k trajnostnemu razvoju MOK se izkazuje za pravo. S pristopom h Konvenciji županov in izdelavi akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) MOK ne sledi zgolj k obvezni zahtevi zmanjševanja CO2 ampak tudi k trajnostnemu in celovitemu energetskemu razvoju občine. Povedal je, da je vesel uspešne energetske sanacije občinske stavbe, energetske prenove bazenskega kompleksa v Športnem centru Kranj in uvajanja energetskega knjigovodstva v večino javnih stavb v MOK. Občina pa je bila uspešna tudi na večih razpisih za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetske sanacije oziroma energetske obnove šolskih objektov in vrtcev.

Mag. Hinko Šolinc (Direktorat za energijo, MzIP) je predstavil prednosti novega energetskega zakona (EZ), ki tudi uvaja nove direktive EU. Velik poudarek novega EZ je na spodbujanju učinkovite rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije. Zajete pa so tudi aktivnosti na področju soproizvodnje električne energije, daljinskega ogrevanja in aktivnosti s področja informiranja, ozaveščanja in usposabljanja. Zakon med drugim namenja tudi pomembno vlogo lokalnim energetskim agencijam. Podrobno je predstavil razloge in zahteve za izdajo Energetske izkaznice (EI). EI je javna listina, ki podaja informacijo o porabi energije v stavbi. Njena veljavnost je 10 let izdelati pa jo je potrebno ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstoječih stavb. V javnih stavbah pa je obvezna namestitev EI na vidnem mestu. Predstavljeni so bili tudi različni viri financiranja in razpisi, ki so trenutno aktualni za lokalne skupnosti.

Vlogo lokalnih energetskih agencij in LEAG je predstavil direktor mag. Anton Pogačnik. LEAG izvaja energetski menedžment, ki je potreben za učinkovito izvajanje LEK in pomeni sistematično dejavnost optimiranja procesov za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije. Rezultati so vidni v prihrankih pri energiji, izboljševanju stanja okolja in v skrbi za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.

Pomen energetskega knjigovodstva v gorenjskih občinah je predstavil Staš Kos (LEAG). Predstavil je vrsto primerov iz prakse, kjer se je poraba energije v javnih objektih zmanjšala tudi do 15 % s t.i. ne-investicijskimi (mehkimi) ukrepi. Poudaril je, da je za sanacijo objektov primerno izbrati tiste, ki nadpovprečno izstopajo pri preveliki porabi energije. Pri izbiri primernih objektov nam je v veliko pomoč energetsko knjigovodstvo s katerim sproti zbiramo podatke o porabi energentov. V naslednjem koraku pa je za določitev energetskih, klimatizacijskih in gradbenih posegov potreben razširjeni energetski pregled objekta.

Prednost sprejetja akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP), ki predstavlja dodano vrednost za potrebe občin, je predstavil Črtomir Kurnik (LEAG). H konvenciji županov je v Evropski uniji do danes pristopilo 5.453 podpisnikov, ki pokrivajo območje 210.483.205 prebivalcev. MO Kranj je pristop h Konvenciji županov podpisala 23. maja 2013, izdelava SEAP pa je v zaključni fazi. Akcijski načrt za trajnostno energijo je tako ključni dokument, v katerem se določi kako namerava občina doseči zmanjšanje CO2 do leta 2020. Na podlagi rezultatov osnovne evidence emisij se identificirajo najustreznejša področja ukrepanja in priložnosti za doseganje zmanjšanja emisij CO2. SEAP priporoča razvoj novih dejavnosti in ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev, poleg tega pa vsebuje tudi časovne okvire in nosilce nalog z opredeljenimi odgovornostmi.

V zaključku konference je sledila izmenjava izkušenj prisotnih in v podajanju predlogov za izboljšanje energetske situacije tako na Gorenjskem, kot tudi v občinah.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.