Elektro Gorenjska Prodaja objavila razpis za učinkovito rabo energije

Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. bo v okviru Programa za doseganje prihrankov energije v letu 2013 na javnih razpisih, v obliki nepovratnih sredstev, razpisla 400.000 evrov.

Elektro Gorenjska Prodaja bo nepovratna sredstva tekom leta objavila v več razpisih. V prvem razpisu URE/JP-1/2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu, v petek 29. 3. 2013 je na voljo 175.000 evrov od predvidenih 400.000 evrov. Za sredstva po tem razpisu lahko kandidrate v okviru petih ukrepov učinkovite rabe energije:

  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP,
  • izvajanje energetskih pregledov,
  • informiranje in ozaveščanje uporabnikov.

Na javnem razpisu lahko kandidrajo naslednji upravičenci:

  • občine;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Občani, oziroma gospodinjstva, niso upravičenci po tem javnem razpisu.

Višina finančne spodbude se določila na podlagi v vlogi prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Razpis se bo zaljučil dne 17. 4. 2013 ob 13.00 uri.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.