Eko sklad: Nepovratne finančne spodbude za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov

Eko sklad je objavil javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov z EURO V EEV ali EURO VI motorjem kategorije N3 ali M3, ki so bila prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.

Na javnem razpisu 23SUB-CTP13 lahko sodeluje imetnik prevozniške licence s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 Cestni tovorni promet in 49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet. Višina sredstev po tem pozivu znaša do 4 milijonov EUR. Besedilo javnega poziva je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 94/13.

Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo po telefonu na telefonski številki 01/241 48 73 vsak dan med 9. in 12. uro. Javni razpis in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu (št. 01 241 48 60), do zaključka javnega razpisa.

Nepovratna sredstva se dodeli za posamezno novo vozilo, ki ga je vlagatelj kupil od 1. 1. 2010 dalje. Za nakup vozila se šteje datum podpisa obvezujoče pogodbe za nakup ali finančni zakup, plačila računa ali predujma.


Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29.11.2013.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.