Za nakup kmetijske mehanizacije na voljo 15 milijonov evrov

The farmer holds a money bag on the background of plantations. Lending and subsidizing farmers. Grants and support. Profit from agribusiness. Land value and rent. Taxes taxation. Agricultural startups
Foto: Andrii Yalanskyi iz iStock

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo nov razpis iz Programa razvoja podeželja. Sredstva v višini 15 milijonov evrov so namenjena nakupu kmetijske mehanizacije, ki je namenjena spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin.

Razpisanih 15 milijonov za nakupe v kmetijstvu

Razpisana sredstva so nepovratna, razdeljena pa so v dva sklopa:

 • 8,5 milijona evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter
 • 6,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Predmet podpore so naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin:

 • stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,
 • stroji za spravilo krompirja in čebule,
 • stroji za spravilo buč,
 • stroji za spravilo hmelja: trgalnik enovrstni, prikolica za prevoz hmeljnih trt,
 • stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in
 • namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.
Young farmer working in a cornfield, inspecting and tuning irrigation center pivot sprinkler system on smartphone.
Photo by Dmytro Diedov on iStock

Kdo so upravičenci do podpore?

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisanih v RKG – Register kmetijskih gospodarstev – in opravljajo kmetijsko dejavnost v Sloveniji. Do podpore so upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge, če gre za primer kolektivnih naložb.

Kaj so upravičeni stroški naložb?

Do same podpore pa so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Silhouette of a farmer watching the irrigation of a cornfield using the center pivot sprinkler system at sunset. Watering a cornfield. Camera flies around a man in slow motion
Foto: Dmytro Diedov iz iStock

Višina podpore, ki se lahko pridobi

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe.

Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD), za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje, in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe, povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1 milijon evrov javne podpore iz naslova te operacije. Upravičenci, ki so mala, srednja ali velika podjetja podjetja pa maksimalno 3 milijone evrov podpore.

Dodatne informacije o razpisu

Vse dodatne informacije in vloge najdete na spletni strani Javnega razpisa.

Prejšnji članekZakaj morate poskusiti te sadne dekorje?
Naslednji članek8 napotkov za kurjenje kresa

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.