Vlada sprejela Načrt razvoja raziskovalnih infrstruktur (NRRI 2030)

Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur oziroma NRRI 2030 je bil sprejet s strani Vlade RS
Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur oziroma NRRI 2030 je bil sprejet s strani Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt razvoja raziskovalne infratrukture 2030 oziroma NRRI 2030. Gre za izvedbeni dokument Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30). Ta revidira vse področne segmente, tako prednostne mednarodne projekte kot nacionalna prednostna področja v okviru raziskovalnih infratruktur. Temu Načrtu naj bi sledila še predstavitev povezav s Strategijo pametne specializacije in različnih načinov financiranja raziskovalnih infrastruktur.

Kaj je Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture?

NRRI 2030 je skladen z namenom in cilji ReZrIS30, ki opredeljuje sodobno, konkurenčno in dostopno raziskovalno infrastrukturo kot eno od ključnih orodij za odlično znanost in karierni razvoj. Brez raziskovalnih infrastruktur ni kakovostnih raziskav in pomembnih odkritij in tudi ne želenega razvoja znanosti v Sloveniji, s tem pa tudi ne doseganja in ohranitve ustrezne znanstvene ravni v državi na evropski oziroma svetovno primerljivi ravni.

Raziskovalna infrastruktura je torej eden od temeljev za razvoj Slovenije v družbo znanja in inovacij. Pričakuje se, da bo mednarodno konkurenčna raziskovalna infrastruktura okrepila sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami in gospodarstvom v Sloveniji in v tujini, s posebnim poudarkom na državah EU. Raziskovalna infrastruktura bi tako lahko pritegnila več odličnih raziskovalcev iz tujine in zmanjšala beg možganov. Slovenija mora nadomestiti zaostanek pri razvoju osnovne raziskovalne infrastrukture, velike raziskovalne opreme in gradnje novih objektov. Raziskovalne infrastrukture imajo ključno vlogo pri zmožnosti ustvarjanja novega znanja in inovacij, ki pomagajo razumeti okoljske, družbene in gospodarske izzive, s katerimi se soočamo, in se spopasti z njimi.

Raziskovalne infrastrukture so močan vir za industrijo, predpogoj za sodelovanje med industrijo in akademskim krogom. Zagotavljajo edinstvene priložnosti za usposabljanje in imajo pomembno vlogo pri izobraževanju in izpopolnjevanju novih generacij znanstvenikov, inženirjev in strokovnjakov za podatke. Raziskovalne infrastrukture so močno zakoreninjene v regijah in kritično vplivajo na regionalni razvoj.

NRRI 2030 postavlja prednostne naloge Republike Slovenije na področju raziskovalne infrastrukture in služi kot vodilo za implementacijo na tem področju. Za doseganje in ohranitev ravni znanosti v državi na primerljivi evropski oziroma globalni ravni je ključen dostop slovenskih raziskovalcev do velike raziskovalne infrastrukture. Zaradi komplementarnosti in racionalizacije stroškov je smiselno, da je večja nacionalna raziskovalna infrastruktura vključena v evropsko mrežo raziskovalnih infrastruktur.

Kaj je Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur in kaj prinaša?
Kaj je Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur in kaj prinaša?

Ključni cilj Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur

Ključni cilj NRRI 2030 je posodobiti obstoječ prednostni seznam mednarodnih projektov in nacionalnih prednostnih področij, pri čemer se predpostavljajo identifikacija novih projektov oziroma področij, analiza dosedanjega napredka posameznih projektov oziroma področij, finančnih vložkov vanje in ocene njihovih učinkov ter določitev ciljev za naslednje strateško obdobje, vključno z načrtovanjem implementacije in postavitvijo ustreznih podlag za njihovo nadgradnjo ter za vzdržno delovanje in financiranje.

Zakaj se pripravlja NRRI 2030?

»Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture za strateško obdobje do 2030 (v nadaljnjem besedilu: NRRI 2030) se pripravlja zaradi izteka Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011–2020 (št. 63000-2/2014/4, z dne 28. 4. 2011) in Revizije 2016 (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 63000-2/2016/3 z dne 14. 12. 2016) (v nadaljnjem besedilu: Revizija NRRI 2016) kot izvedbenega dokumenta Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: RISS). NRRI 2030 je pripravljen na podlagi 33. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) ter Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22; v nadaljnjem besedilu: ReZrIS30),« je zapisano v uradnem dokumentu Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture.

VIRgov.si
Prejšnji članekVolkswagen se poigrava z možnostjo ID Buzz pickupa
Naslednji članekRenault kljub visokim stroškom v smeri recikliranja in obstojnosti

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.