Sponzorirano

Objavljen razpis za naložbe v namakalne sisteme

Water sprinklers irrigating a field.
Foto: itsajoop iz iStock
Sponzorirano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Razpisanih je 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Sam razpis pa je bil objavljen v Uraden listu v petek 25. novembra. Kaj prinaša nov razpis?

Razpis za naložbe v namakalne sisteme

Z razpisom želijo krepiti aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Vlaganja v namakalne sisteme so ključna za povečanje samooskrbe, so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Sponzorirano

Cilj razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, mednje sodi tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 2 milijona evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 – iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Foto: itsajoop iz iStock

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Upravičencem razpis omogoča gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lahko tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

  • vodno dovoljenje,
  • izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
  • odločbo o uvedbi namakanja.

Upravičeni stroški, ki jih je možno uveljavljati na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtine, akumulacije).

Več informacij o razpisu lahko prebereš na spletni strani 5. javnega razpisa za podukrep 4.3.

 

Sponzorirano

NI KOMENTARJEV

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.

Exit mobile version