Končno lažje do stanovanja?

Januarja je bil v javno obravnavo predan predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Na Finančnem ministrstvu so pregledali pripombe. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija (STA), se jih največ nanaša na določbe glede upravičencev, lastne udeležbe in obrestne mere.

Novi zakon naj bi omogočil reševanje stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine številnim mladim. Ključni cilj predloga Zakona o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite je omogočiti najem kredita fizičnim osebam, državljankam in državljanom Slovenije, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo primerne stanovanjske nepremičnine v Sloveniji. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji glede najema kredita po pravilih Banke Slovenije.

Kdo bo upravičen

Banka Slovenije bi omilila zahtevane vrednosti mesečnega dohodka, ki mora ostati kreditojemalcu. Državno poroštvo bo namenjeno:
– mladim do 35 let,
– mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom,
– zaposlenim za določen čas ter
– prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si želijo in zmorejo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino.

S tem bi do kredita lahko dostopale tudi osebe, ki zaradi oblike zaposlitve niso bile primerne za najem kredita, oziroma bi se olajšal začetek samostojne življenjske poti mladim in mladim družinam.

Predlog zakona predvideva možnost, da je do poroštva upravičen tudi kreditojemalec, ki ima v lasti stanovanjsko nepremičnino, vendar ta po površini ni primerna. Poroštvo države bo v tem primeru izdano, če bo kreditojemalec nepremičnino, ki jo že ima v lasti, prodal. Izjema od tega pogoja velja v primeru rekonstrukcije obstoječe neprimerne stanovanjske nepremičnine.

Državna poroštva se bodo lahko izdajala do 31. decembra 2030, skupni obseg poroštev pa je predviden v višini do 500 milijonov evrov glavnic kreditov. Letni obseg poroštev se bo določal v zakonih o izvrševanju proračuna, pri čemer je v že sprejetih proračunih 2020 in 2021 obseg določen v višini 200 milijonov letno.

Višina

Predvideno je 100 % poroštvo države za stanovanjske kredite do višine glavnice 150.000 evrov. Poroštvo bo mogoče pri kreditih z ročnostjo največ 30 let (z vključenimi reprogrami) in ob lastni udeležbi kreditojemalca v višini vsaj 20 %. Slednje kot kriterij za najem kredita določa že Banka Slovenije v Sklepu o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva.

Ker država z zakonom zagotavlja prvovrstno zavarovanje kreditov, predlog zakona določa tudi, da EOM za kredite s poroštvom po tem zakonu ne sme biti višja od EOM po višini glavnice in ročnosti primerljivega kredita za komitenta banke brez poroštva države. Kreditojemalec si bo banko lahko izbral sam, tudi na podlagi prejetih ponudb, za katere upamo, da bodo zaradi prvovrstnega zavarovanja kredita celo ugodnejše.

Kaj ponuja država

Predlog zakona predvideva, da bo država kot porok namesto kreditojemalca plačala največ šest zapadlih obrokov, pri tem pa bo z njim dogovorila individualni način poplačila regresne terjatve.

Ta možnost bo kreditojemalcu v času trajanja kredita na voljo večkrat, vendar ob pogoju, da bo imel poravnane obveznosti iz regresne terjatve.

Kaj pa ob neplačevanju?

V primeru unovčenja celotnega poroštva zaradi odpovedi kreditne pogodbe se bo regresna terjatev državi poplačala s prodajo nepremičnine, predkupno pravico za njen nakup pa bo imel Stanovanjski sklad RS.

Nadja Jurca

Urednica portala MojPrihranek.si

VIRFURS
Prejšnji članekBrez tega pri vrtnarjenju in vzdrževanju hiše v 2020 ne bo šlo
Naslednji članekZaščita in obnova lesenih talnih oblog
Nadja Jurca

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.