Kdaj vam NUSZ in davka na premoženje NI treba plačati?

Kljub temu, da sta obe dajatvi v povezavi z nepremičnino, je Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) ločiti od davka na premoženje.

NUSZ je strošek, ki ga je dolžan plačati dejanski uporabnik nepremičnine. V večini primerov je to lastnik nepremičnine, če je nepremičnina v najemu, pa je NUSZ dolžan plačati najemnik. Zakon o stavbnih zemljiščih namreč določa, da mora NUSZ plačati, če ni v najemni pogodbi drugače dogovorjeno, “neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe, tj. imetnik pravice razpolaganja, oziroma lastnik oziroma najemnik. Če ni drugače dogovorjeno, NUSZ plača naslovnik položnice.” NUSZ je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-97004.

Kdo je oproščen plačila NUSZ

Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo 5 let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo.

Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. “V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce,” je navedeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Davek od premoženja

Gre za povsem drugo dajatev, ki jo le v določenih primerih plača lastnik ali uživalec nepremičnine. Ta davek plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od nakupa nepremičnine oziroma od izdaje uporabnega dovoljenja. Napoved se odda pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.

Osnova obračuna davka od premoženja

Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe ali prostora. Finančna uprava zavezancu enkrat letno izda odločbo s plačilnim nalogom.

Tudi davek od premoženja je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-94005.

Kdo ne plača davka od premoženja

Davka na premoženje so oproščeni prvi lastniki novogradenj (novih stanovanjskih hiš, stanovanj, garaž), in sicer za obdobje 10 let.

Davek se tudi NE odmeri, če stanovanjska površina stavbe, v kateri imajo zavezanec ali njegovi ožji družinski člani prijavljeno stalno prebivališče, meri manj kot 160 m2.

Oprostitev NI avtomatska

Kot opozarjajo na strani FURS, mora za oprostitve, ki so navedene v dokumentu Obdavčitev z davkom od premoženja, zavezanec na finančno upravo do 31. januarja poslati vlogo, ki jo napiše sam, saj obrazec ni predviden. V dokumentu so navedene tudi stopnje tega davka, ki so odvisne od vrednosti premoženja. Če ste letos ta rok zamudili, si ga nekam zabeležite in pristojni organ prihodnje leto obvestite pravočasno.

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekNasveti pri prodaji avta
Naslednji članek5 stvari, ki jih preverite, ko se odločite za nakup sedežne garniture

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.