Energetski vavčerji: Kdo bo prejel 150 evrov?

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Da bi izboljšali socialno varnost, bodo tisti iz najbolj ranljivih skupin najkasneje do 15. aprila 2022 prejeli na račun enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov

Upravičenci

Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo upravičeni:

  • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni še do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Kdaj bo dodatek izplačan?

Enkraten solidarnostni dodatek bo izplačan najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na NN brez merjenja moči

S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja

Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se znižajo na nič. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022. To pomeni, da bodo vsi odjemalci oproščeni plačevanja omrežnine za prihodnje tri mesece, deležni pa bodo tudi znižanja trošarin na elektriko, pogonska goriva in kurilno olje prav tako za tri mesece, od 1. februarja naprej. To naj bi po ocenah vlade strošek na položnicah državljanov znižalo za 30 do 35 odstotkov.

Izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023.

Vir: skupnostobcin.si

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekTudi vas navdušuje “Very peri”?
Naslednji članekAli veste, da lahko s klimatsko napravo tudi ogrevate?
Nadja Jurca

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.