Dilema: Ali res potrebujem energetsko izkaznico?

energetska varčnost hiše na tablici

Kaj je energetska izkaznica?

Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in vključuje priporočila za povečanje energetske učinkovitosti stavbe.

Osnovni namen je seznaniti sedanje ali bodoče lastnike oziroma najemnike o porabi energije v stavbi oziroma o njeni energetski učinkovitosti.

Kdo izdela energetsko izkaznico?

Izdelajo jih lahko le neodvisni strokovnjaki z licenco, in sicer na zahtevo stranke,. Izdajo jih nato pooblaščene pravne osebe, ki jim je pristojni minister podelil pooblastilo za izdajo energetske izkaznice po izvedenem javnem natečaju.

Veljavnost energetske izkaznice

Energetska izkaznica je veljavna 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe ne spreminja. V primeru sprememb lahko zaprosite za izdelavo nove.

Koliko stane energetska izkaznica?

Cene izdelave energetskih izkaznic se zelo razlikujejo, a je vlada določila najviško ceno na m2, ki jo lahko izdelovalec postavi. Cene so različne glede na vrsto in velikost objekta: >> preverite TUKAJ.

Vrste energetske izkaznice:

 1. Računska (rEI): za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe in se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Stavbo se v razred energetske učinkovitosti uvrsti glede na letne potrebe toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe.
 2. Merjena (mEI): za obstoječe (so v rabi najmanj 1 leto) ne-stanovanjske stavbe. Določi se na podlagi meritev rabe energije. V kolikor neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi ali jih ni mogoče pridobiti, se nizda računska energetska izkaznica.

Kdaj potrebujem energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico mora biti izdelana za vse:

 • nove stavbe,
 • nepremičnine, ki se prodajajo,
 • nepremičnine, ki se oddajajo v nov najem za obdobje 1 leta ali več,
 • vse javne stavbe z uporabno površino nad 250 m2 (v tem primeru mora biti celo nameščena na vidno mesto).
Energetska izkaznica se v zgornjih primerih izdela tako za poslovne prostore kot stanovanjske hiše ali stanovanja. Novemu najemniku ali kupcu mora (dotedanji) lastnik stavbe ali njenega posameznega dela pri njeni prodaji ali oddaji v najem energetsko izkaznico za stavbo ali posamezni del pokazati še pred sklenitvijo pogodbe.

Kdaj NE potrebujem energetske izkaznice?

Energetske izkaznice ne potrebujete v naslednjih primerih:
 • za samostojne stavbe z celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2;
 • pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od 1 leta;
 • pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev;
 • pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku;
 • pri prodaji ali oddaji nepremičnine , ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju;
 • za enostavne in nezahtevne objekta;
 • za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev;
 • za industrijske stavbe in skladišča;
 • za stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti;
 • za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Za take stavbe namreč velja, da lahko odstopajo od minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, če bi njihovo izpolnjevanje ogrozilo varovane vrednote objekta*.

Kaj če jo potrebujete, a je vseeno ne izdelate in predložite?

493. člen Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014) predpisuje globe oz. kazni.

 • Z globo od 1.000 do 10.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto skladno s prvim odstavkom 336. člena tega zakona;
 • Z globo v višini 300 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona.
 • Z globo v višini 1.000 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona.
 • Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno s 334. členom tega zakona.

*Pravna podlaga za odstopanja se nahaja tako v Direktivi o energetski učinkovitosti stavb – EPDP (glej 2. točko 4. člena), kot tudi v Zakonu o graditvi objektov- ZGO-1 (glej 5. odstavek 9. člena).

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekIščete kuhinjski pomivalnik z veliko posodo in manjšim odcejalnikom? Našli ste ga!
Naslednji članekBoxSpring postelje – Moderne oblazinjene postelje
Nadja Jurca

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.