V teku izobraževanja na temo energetske prenove stavb za osebe javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je v preteklih dneh izvedlo izobraževalne seminarje na temo energetske prenove stavb javnega sektorja v OP EKP 2014 – 2020 za predstavnike samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb ožjega javnega sektorja. Na operativnih seminarjih so deležniki prejeli podrobne informacije glede postopka izbora operacij, priprave dokumentacije, postopka izvedbe operacij in izvajanja modela energetskega pogodbeništva.

Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb na Ministrstvu za infrastrukturo je v okviru projekta energetske prenove stavb javnega sektorja na podlagi izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014- 2020 (OP EKP) na povabilo Skupnosti občin Slovenije 2. 3. 2016 v Ljubljani organizirala seminar za samoupravne lokalne skupnosti. Predstavljena je bila Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, celotni postopek glede izbora operacij, problematika izvajanja prenov stavb, navodila glede priprava dokumentacije in model energetskega pogodbeništva. Seminarja se je udeležilo preko stotrideset predstavnikov občin in lokalnih energetskih agencij.

Dne 8. 3. 2016 je v tiskovnem središču MJU v Ljubljani potekal še seminar za osebe ožjega javnega sektorja, ki bodo pri ukrepu energetske prenove javnih stavb sodelovale kot posredniški organi ali upravičenci. Seminarja se je udeležilo osemintrideset predstavnikov šestih ministrstev, treh vladnih služb in državnih organov ter upravičenci, ki v tekoči finančni perspektivi načrtujejo energetske prenove svojih stavb. Na seminarju so bili podrobneje predstavljeni postopek izbora operacij (pogoji za prijavo, merila za izbor, višina sofinanciranja), navodila glede ustrezne priprave dokumentacije (REP, ID, upravičeni stroški), izkušnje iz programskega obdobja 2007 – 2013, postopek izvedbe operacije in energetsko pogodbeništvo (modeli izvajanja energetskega pogodbeništva, pravni vidiki postopka izbire izvajalca energetskega pogodbeništva, izbor zasebnega partnerja).

Dne 10. 3. 2016 je bil v organizaciji Združenja občin Slovenije izveden tretji seminar na temo energetske prenove javnih stavb. Seminarja se je udeležilo več kot petdeset predstavnikov lokalnih skupnosti, ki bodo v tekoči finančni perspektivi izvajale energetsko prenovo stavb. Po seminarju so predavatelji odgovarjali na vprašanja udeležencev, ki jih je najbolj zanimalo, na kaj je treba biti pozoren pri združevanju stavb v pakete, kako izbrati pravega zasebnega partnerja in optimalno izvesti energetsko pogodbeništvo ter koliko sredstev in s kakšno dinamiko se bo namenilo občinam do 2020.

Za namene prenove stavb javnega sektorja bo v celotnem programskem obdobju finančne perspektive do leta 2023 na voljo 115 mio EUR nepovratnih kohezijskih sredstev in 50 mio EUR povratnih kohezijskih sredstev. Razliko bodo deležniki zagotovili iz lastnih sredstev in sredstev zasebnih partnerjev – izvajalcev energetskega pogodbeništva (ECSO podjetij). V celotnem programskem obdobju so za prenovo stavb javnega sektorja načrtovane investicije v skupnem znesku 414,8 mio EUR (z vključenim DDV).

Zaradi velikega zanimanja bo Ministrstvo za infrastrukturo v aprilu 2016 organiziralo še tri seminarje na temo energetske prenove stavb. Prvi bo potekal v sklopu sejma Terotech 12. 4. 2016 na celjskem sejmišču. Drugi bo izveden 13. 4. 2016 v Ljubljani v organizaciji Ministrstvo za infrastrukturo, tretji pa bo na izrecno željo organiziran za upravičence Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.