Učinkovita raba energije in smernice EU

V letu 2002 je Evropska unija (EU) sprejela Direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EPBD). Namen dokumenta je bil zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in zmnjšanje rabe energije.

Direktiva nalaga državam članicam, da v svoj pravni red implementirajo naslednje elemente:

  • izračun energetske učinkovitosti stavb,
  • določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb in večjih obstoječih stavb pri prenovi,
  • študijo izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo za nove stavbe,
  • energetsko certificiranje stavb ter
  • redne preglede kotlov in klimatskih sistemov.

Seveda je moral naš zakonodajalec implementirati zahteve Direktive v našo zakonodajo, kar je storil v sledečih zakonih: Zakon o graditvi objektov, Energetski zakon, Zakon o varovanju okolja in v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je podzakonski predpis.

 

Leta 2010 je bila Direktiva EU prenovljena, zato je Slovenija spremenila tudi nekatere določbe Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Ena temeljnih novosti je zahteva po toplotni prehodnosti fasadne stene pri novogradnjah in stavbah, ki se prenavljajo, ta mora biti manjša od U ≤ 0,28 W/m2K (vatov na meter kvadrat Kelvin), kar dosežemo z  namestvijo 12 cm ali več klasične toplotne izolacije na votlo opeko. Na ta način lahko dosežemo, da se poraba ogrevane površine giblje med 40 in 60 kWh/m2 (kilovatnih ur na kvadratni meter), kar nanese od 4 do 6 litrov kurilnega olja na m2 ogrevane površine. Pri neizoliranih stenah se lahko porabi tudi od 20 do 30 litrov kurilnega olja na mogrevane površine.

 

Energetski zakon zahteva, od lastnikov nepremičnin, pridobitev energetske izkaznice, če želijo trgovati z nepremičninami. Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, z uvrstitvijo v določene razrede. Energetska izkaznica mora biti na voljo bodočim lastnikom, najemnikom, priložena pa mora biti tudi dokumentaciji za tehnični pregled. Uvrstitev v višji razred energetske učinkovitosti pa je odvisen tudi od debeline toplotne izolacije fasade.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.