Podaljšanje roka za prijavo na odprto povabilo operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja

Nov končni rok za prijavo operacij v okviru predmetnega povabila je 5. 12. 2016.
Ministrstvo za infrastrukturo je dne 21. 7. 2016 objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagana za sofinanciranje v okviru “Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020”, prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju, specifičnega cilja 1 – Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. 

V okviru odprtega povabila je bil kot drugi rok za prijavo predviden datum 21. 11. 2016. Na prošnjo oseb širšega javnega sektorja se je Ministrstvo za infrastrukturo odločilo podaljšati rok za prijavo. Končni rok za prijavo operacij v okviru predmetnega povabila je 5. 12. 2016.

Poleg spremembe roka za prijavo se je v okviru odprtega predmetnega povabila spremenil tudi prijavni Obrazec št. 2 – Osnovni podatki o operaciji.

Podrobnosti

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.