Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2015

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil letno poročilo “Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2015”, v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2014 in 2015. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2015 znašala 156,25 EUR/MWh in je bila za 2,4 % višja kot konec leta 2014, medtem ko je bil povprečni odjemalec na enotarifnem merjenju obremenjen z 182,45 EUR na MWh porabljene električne energije, kar je 2,8 % več kot konec leta 2014.

V poročilu lahko bralci preko prikaznih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo standardne ponudbe dobaviteljev, s katerim je bilo v letu 2015 oskrbovanih 82 % vseh merilnih mest gospodinjskega odjema, ki so na letnem nivoju porabili skupaj 77 % vse električne energije v segmentu gospodinjskega odjema. Prikazana je tudi utežena struktura cene električne energije na nacionalnem nivoju ter mesečni in letni prihranek pri zamenjavi dobavitelja.

V januarju 2015 je nacionalni regulator trga spremenil tarifne postavke za omrežnino, kar je pomenilo 0,6 % znižanje cene za uporabo omrežja (CUO) za povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca na enotarifnem merjenju in 0,7 % znižanje CUO za povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca na dvotarifnem merjenju glede na leto 2014.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE) se je v avgustu 2015 povišal za 26 % glede na leto 2014. Prispevek za energetsko učinkovitost (prispevek URE) se je v začetku leta 2015 povišal za 36 % glede na stanje iz leta 2014.

V letu 2015 so bile spremenjene tudi cene dobave energije s strani nekaterih dobaviteljev. Dobavitelj E3 je v začetku novembra 2015 za 2,8 % znižal postavke dobave energije za visoko tarifo na dvotarifnem merjenju, na enotarifnem merjenju pa so postavke ostale na ravni iz leta 2014. Dobavitelj ECE je cenik dobave električne energije za gospodinjske odjemalce spremenil 1. oktobra 2015, ko sta se podjetji Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. in Elektro Celje Energija d.o.o. združili v novo podjetje ECE, energetska družba, d.o.o. Dobavitelji Energija Plus, Elektro Energija, GEN-I, Petrol, Petrol Energetika in Elektro Prodaja E.U. v letu 2015 niso spreminjali tarifnih postavk cen dobave  energije standardne oskrbe, ki so tako ostale na ravni iz konca leta 2014. V letu 2015 sta na trgu gospodinjskega odjema vstopila nova dobavitelja električne energije: družba Logo energija in RWE Ljubljana.

Rezultati analize cen električne energije kažejo, da je bil konec leta 2015 na segmentu vseh stopenj odjema na enotarifnem merjenju najcenejši dobavitelj Logo energija, na segmentu vseh stopenj odjema na dvotarifnem merjenju pa najcenejši dobavitelj RWE Ljubljana. Oba dobavitelja v letu 2015 sicer nista dosegla niti 1 % tržnega deleža prodane električne energije na trgu gospodinjskega odjema.

Za povprečnega odjemalca na dvotarifnem merjenju (AVER SLO – 2T) je bil pri ceni dobave energije (vključno z nadomestilom dobavitelja) konec leta 2015 najugodnejši dobavitelj cenejši največ za 12,8 %, v končnem mesečnem znesku računa pa cenejši največ za 5,6 % od preostalih dobaviteljev.

Povprečni slovenski porabnik na najbolj zastopanem segmentu odjema II. stopnje (enotarifno in dvotarifno merjenje), na III. stopnji dvotarifnega merjenja, ter povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO – 2T) je konec leta 2015 plačeval najvišji znesek mesečnega računa za elektriko pri dobavitelju ECE.

Najdražji dobavitelj za manjše porabnike na I. stopnji enotarifnega merjenja in dvotarifnega merjenja ter za povprečnega odjemalca na enotarifnem merjenju (AVER SLO – ET) je bil konec leta 2015 dobavitelj ECE.

Najdražji dobavitelj za povprečnega odjemalca na III. stopnji  enotarifnega merjenja ter za večje porabnike na IV. stopnji enotarifnega in dvotarifnega merjenja je bil konec leta 2015 dobavitelj E3.

Oba elementa, katerih določanje cen se določa prosto na trgu s strani dobaviteljev (cena za dobavo energije in nadomestilo dobavitelja) sta na nacionalnem nivoju v letu 2015 skupaj predstavljala 41,7 % neto cene računa za električno energijo.

V letu 2015 je dobavitelja električne energije zamenjalo rekordnih 55.481 gospodinjskih odjemalcev.

Povprečni slovenski odjemalec na enotarifnem merjenju (AVER SLO – ET) je ob zamenjavi dobavitelja v letu 2015 mesečno prihranil do 3,86 EUR, prihranek na letnem nivoju pa je znašal do 45,40 EUR. Povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO – 2T) je ob zamenjavi dobavitelja v letu 2015 mesečno prihranil do 3,11 EUR, prihranek na letnem nivoju pa je znašal največ 36,67 EUR.

Podrobnosti

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.