Mestnim občinam iz mehanizma CTN skoraj 140 milijonov evrov

Mestnim občinam bo z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v finančnem obdobju 2014 – 2020 zagotovljenih 139 milijonov evrov, od tega 112 milijonov evrov nepovratnih sredstev EU za kohezijsko politiko in 27 milijonov evrov slovenske udeležbe iz državnega proračuna. Prvo povabilo za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb je že objavljeno.

Mestnim občinam kohezijske regije Vzhodna Slovenija je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 78 milijonov evrov, mestnim občinam kohezijske regije Zahodna Slovenija pa 51 milijonov evrov. Iz Kohezijskega sklada je obema kohezijskima regijama skupaj namenjenih 10 milijonov evrov.  

Po mehanizmu CTN se sofinancirajo ukrepi energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostne mobilnosti in izboljšanja urbanega okolja. Po obsežnem usklajevalnem postopku, kjer so v izvajanje evropske kohezijske politike na področju urbanega razvoja v Sloveniji prvič neposredno  vključene tudi mestne občine, bo do črpanja evropskih sredstev iz tega mehanizma prišlo v letošnjem letu.

V vlogi posredniškega organa nastopa Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki je objavilo prvo javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb, ki je namenjeno sofinanciranju energetske prenove večstanovanjskih stavb v več kot 75 odstotni javni lasti.  Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev kohezijske politike po tem povabilu je 11,8 milijona evrov.

Upravičenci do nepovratnih sredstev po povabilu so mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na urbanem območju, opredeljenem v trajnostni urbani strategiji (TUS).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.