Napoved objave javnega razpisa s področja energetske prenove javnih stavb

Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v drugi polovici meseca marca 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2017) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Na voljo bo predvidoma 17,6 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v drugi polovici meseca marca 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2017). Na voljo bo predvidoma 17,6 mio EUR (15,0 mio EUR iz kohezijskega sklada in 2,6 mio EUR slovenske udeležbe) sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Da bi omogočili izvedbo projektov, s katerimi bodo občine kandidirale na tem javnem  razpisu, v skladu s terminskimi načrti občin, bo prvi rok za posredovanje vlog že v sredini meseca aprila 2017, sledili pa bodo še roki v mesecih maj, junij, september in oktober 2017. Pogoji in merila za izbor operacij ostajajo enaki kot pri prejšnjem razpisu, razpisna dokumentacija pa bo spremenjena le z zahtevo po spoštovanju podrobnejših navodil glede priprave dokumentacije (načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov, načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov, projektna dokumentacija in upravičeni stroški) in glede na odgovore na zastavljena vprašanja pri prvem razpisu.

Poleg javnega razpisa za občine bosta v drugi polovici meseca marca 2017 objavljeni tudi povabili k oddaji vlog prijaviteljev za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2017) in širšega javnega sektorja v lasti države (ŠJS_2017).

Vse operacije bodo predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.