V letu 2016 proizvodnja elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE presegla 1 TWh

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3888 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2016 znašala 1003,5 GWh, kar je 2 % več kot leta 2015. Skupaj je bilo v letu 2016 za podpore izplačanih 146,2 mio EUR, kar je 0,5 % manj kot leta 2015. Proizvodnja elektrarn iz podporne sheme je zadoščala za pokrivanje približno 8 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) – Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2016 zaznamoval povečan delež proizvodnje električne energije iz hidroelektrarn in elektrarn na lesno biomaso in manjši delež proizvodnje iz SPTE na fosilna goriva in sončnih elektrarn.

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2016 uvrščenih skupaj 3888 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW, kar predstavlja približno 12 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra 2016 je bilo izdanih 94 novih pogodb za proizvodne naprave.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 1003,5 GWh je bilo v letu 2016 skupaj izplačanih za 146,2 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2016 je bilo zaradi 2 % višje količine proizvedene električne energije kot v letu 2015, izplačanih za 0,9 mio EUR manj podpor kot leta 2015. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2016 znašala 145,6 EUR/MWh, kar je 3 % manj kot v letu 2015.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2016 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne…………………………….66,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 259,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva……………………….31,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 320,8 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso……………….19,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 131,3 GWh,
  • elektrarne na bioplin…………………………18,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 138,1 GWh,
  • hidroelektrarne………………………………….8,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 139,5 GWh,
  • druge naprave……………………………………0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 8,4 GWh,
  • vetrne elektrarne………………………………0,38 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,8 GWh.

V letu 2016 sončne elektrarne predstavljajo 46 % vseh izplačanih podpor. SPTE naprave na fosilna goriva so predstavljale 22 % skupno izplačanih podpor, približno 13 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na lesno biomaso ter dobrih 12 % na bioplinske elektrarne. Delež izplačil za hidroelektrarne je v letu 2016 znašal 6 %, medtem ko vetrne elektrarne ter druge naprave predstavljajo zanemarljiv delež izplačil.

Glede na količino proizvedene električne energije v letu 2016 največji delež predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva s skoraj 32 % deležem (zmanjšanje za 2,5 odstotnih točk glede na leto 2015), sledijo sončne elektrarne s 26 % deležem, hidroelektrarne s 14 %, bioplinske elektrarne s 14 % in elektrarne na lesno biomaso s 13 % deležem celotne proizvedene energije.

Natančnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.